Danh Sách LM Đoàn Giáo Phận Cần Thơ Năm 2022

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN CẦN THƠ 2022

 
 

STT

TÊN THÁNH & HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM

T.P.L.M

ĐỊA CHỈ

GIÁO VỤ

NĂM BỔ NHIỆM

 

       1             

Simon Nguyễn Huỳnh Duy

ANH

1983

2019

Gx. Kế Sách

Phó xứ

7/2022

 

       2             

Pl. Lê Đức

ANH

1990

2021

TPHCM

Du Học

7/2022

 

       3             

Gs. Nguyễn Ngọc

ÁNH

1949

1978

Gx. Long Mỹ

Chánh xứ

2007

 

       4             

Fx. Trần Cường Dũng

1976

2004

Gx. Thới L. Xuân

Chánh xứ

7/2022

 

       5             

Pr. Nguyễn Minh

BÂN

1987

2019

Gx. Tắc Sậy

Phó xứ

7/2022

 

       6             

Gc. Nguyễn Vũ

BẰNG

1980

2011

Gx. Định Môn

Chánh xứ

2017

 

       7             

Pr. Trần Công

BẰNG

1983

2016

Gx. Rau Dừa

Chánh xứ

7/2022

 

       8             

Pl. Võ Văn

1946

1974

NHDLMCT

Nghỉ hưu

7/2022

 

       9             

Alb. Lê Ngọc

BÍCH

1959

1997

Gx. Phụng Hiệp

Chánh xứ

2018

 

  10             

Gs. Ngô Thanh

BÍNH

1944

1972

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

  11             

Gb. Nguyễn Thanh

BÌNH

1954

1994

Gx. Bạc Liêu

Chánh xứ

2013

 

  12             

Ga. Võ Phương

BÌNH

1984

2020

Gx. Trà Cú

Phó xứ

7/2022

 

  13             

Mt. Lê Ngọc

BỬU

1950

1976

Tư gia-TPHCM

Nghỉ hưu

2020

 

  14             

Pl. Nguyễn Tấn

BỬU

1985

2019

Gx. Gành Hào

Phó xứ

2021

 

  15             

Pr. Phạm Minh

CÁC

1977

2007

Gx. U Minh

Chánh xứ

2014

 

  16             

Cr. Nguyễn Trung

CANG

1985

2019

Gx. Tân Thạnh

Phó xứ

7/2022

 

  17             

Mt. Nguyễn Văn

CẢNH

1952

1991

Tư gia-Đại Hải

Nghỉ bệnh

2021

 

  18             

Sm. Nguyễn Thanh

CAO

1984

2020

Gx. Từ Xá

Phó xứ

2020

 

  19             

Pr. Nguyễn Thành

CHẤT

1946

1977

Gx. Trà Lồng

Chánh xứ

2011

 

  20             

Mt. Võ Minh

CHÂU

1954

1994

Gx. Nhơn Mỹ

Chánh xứ

2019

 

  21             

Alp. Phan Ngọc

CHÂU

1985

2016

Gx. Vĩnh Hậu

Chánh xứ

7/2022

 

  22             

Mic. Trần Thái

CHÂU

1990

2021

Gx. Vị Tín

Phó xứ

2021

 

  23             

Pr. Nguyễn Hữu

CHIẾN

1983

2014

Gx. Cồn Mỹ Phước

Chánh xứ

2020

 

  24             

Gb. Đinh Văn

CHUÂN

1941

1976

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2011

 

  25             

Ar. Lê Văn

CHƯƠNG

1959

1997

Gx. Thới Lai

Chánh xứ

2010

 

  26             

Pl. Trần Thanh

CHƯƠNG

1985

2017

TPHCM

Du học

2019

 

  27             

Gb. Phan Huy

CHƯƠNG

S.D.B

1974

2008

Gx. Tắc Vân

Giám quản

Giáo xứ

2017

 

  28             

Gk. Lê Thành

CÔNG

1969

2003

Gx. Tam Sóc

Chánh xứ

02/2022

 

  29             

Gb. Trương Thành

CÔNG

1954

1994

Gx. Rạch Vọp

Chánh xứ

2016

 

  30             

Gs. Phạm Thành

CÔNG

1980

2014

Gx. Cồn Tròn

Chánh xứ

2020

 

  31             

Gs. Bùi Chí

CƯỜNG

1971

2001

Gx. Lộ 20

Chánh xứ

02/2022

 

  32             

Gs. Nguyễn Hữu

CƯỜNG

1943

1972

NHDLMCT

Giám đốc thường trú

7/ 2022

 

  33             

Lc. Nguyễn Hùng

CƯỜNG

1967

2000

Gx. Giuse-BL

Chánh xứ

2019

 

  34             

Gs. Nguyễn Đức

CƯỜNG

1938

1968

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

  35             

Dm. Nguyễn Phú

CƯỜNG

1976

2004

Gx. Ao Kho

Chánh xứ

7/2022

 

  36             

Fx. Ng. Chu Quang

ĐẠO

1988

2021

Gx. Bạc Liêu

Phó xứ

7/2022

 

  37             

Ber. Nguyễn Tấn

ĐẠT

1959

1996

Gx. Huyện Sử

Chánh xứ

2021

 

  38             

Gs. Đinh Thành

ĐẠT

S.D.B

1985

2020

Gx. Tắc Vân

Phụ tá

2020

 

  39             

At. Nguyễn Văn

ĐẦY

1953

1988

Gx. Rạch Gòi

Chánh xứ

2014

 

  40             

Dm. Phan Văn

ĐỂ

1984

2014

TTMVGPCT

Quản lý

2/2022

 

  41             

Mic. Nguyễn Khắc

ĐỆ

1959

1997

Gx. Phêrô-BL

Chánh xứ

4/2022

 

  42             

Pr. Trương Lê

ĐỆ

1985

2017

Gx. Tân Lộc

Phó xứ

7/2022

 

  43             

Pr. Hồ Văn

ĐỆ

1989

2019

Gx. Sóc Trăng

Phó xứ

7/2022

 

  44             

Pr. Huỳnh Ngọc

ĐIỆP

1956

1995

Gx. Trường Long

Chánh xứ

2011

 

  45             

Pr.Trần Hoàng

DIỆU

1976

2005

Gx. Ngan Rô

Chánh xứ

2020

 

  46             

Emm. Nguyễn Thành

ĐÔ

1980

2009

Gx. Phong Điền

Phó xứ

2021

 

  47             

Gs. Vũ Đình

ĐÔNG

1980

2017

Gx. Tắc Sậy

Phó xứ

2017

 

  48             

At. Nguyễn Mạnh

ĐỒNG

1934

1961

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2011

 

  49             

Pr. Huỳnh Công

ĐỨC

1977

2016

Gx. Số 6 LaCua

Chánh xứ

2020

 

  50             

Ga. Trần Trọng

DUNG

1958

1994

TGMCT

Chưởng ấn

ĐD. Tư Pháp

2011

 

  51             

Tm. Lê Phước

DŨNG

1965

2002

Gx. Ninh Sơn

Chánh xứ

2017

 

  52             

Gk. Vũ Xuân Việt

DŨNG,OP

29/2/1972

30/6/2007

Tu xá Đa Minh CT

Giám học

Học viện L.B

8/2017

 

  53             

Gs. Hoàng Minh 

DƯƠNG

1981

2019

Gx. Vĩnh Thịnh

Phó xứ

Biệt cư

7/2022

 

  54             

Gs. Nguyễn Anh

DUY

1974

2007

Gx. Khánh Hưng

Chánh xứ

2014

 

  55             

Dm. Nguyễn Quang

DUY

1978

2011

TGMCT

Phó

Chưởng ấn

2018

 

  56             

Pr. Lê Văn

DUYÊN

1942

1970

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2019

 

  57             

Dm. Nguyễn Hữu

DUYÊN

1984

2020

Gx. Ô Môn

Phó xứ

2021

 

  58             

Emm. Nguyễn Văn

GHI

1956

1999

Gx. Trà Rằm

Chánh xứ

7/2022

 

  59             

Pr. Đặng Minh

GIANG

1984

2017

Gx. Cà Mau

Phó xứ

2021

 

  60             

Gk. Phan Văn

GIÀU

10/05/1985

15/6/2022

Gx. Kinh Đức Bà

Phó xứ

7/2022

 

  61             

Pr. Nguyễn Thanh

1978

2004

Gx. Thái Hải

Chánh xứ

2016

 

  62             

Pr. Vũ Văn

HÀI

1972

2000

Gx. Rạch Súc

Chánh xứ

2019

 

  63             

Louis Huỳnh Thanh

HẢI

1990

2021

Gx. Chánh Tòa

Phó xứ

2021

 

  64             

Pr. Trương Minh

HẢI

1975

2003

Gx. Trung Hải

Chánh xứ

2011

 

  65             

Gc. Nguyễn Thanh

HẢO

1980

2012

Gx.

Thánh Tâm-TL

Chánh xứ

2018

 

  66             

Pr. Huỳnh Tấn

HẢO

1979

2011

Gx. Bô Na

Chánh xứ

2018

 

  67             

Pr. Huỳnh Phúc

HẬU

1973

2004

Gx. Ô Môn

Chánh xứ

2012

 

  68             

Gs. Nguyễn Xuân

HẬU

1982

2010

Gx. Ba Trinh

Chánh xứ

2016

 

  69             

Fa. Nguyễn Phước

HẬU

1970

2001

Gx. Giồng Nhãn

Gx. Vô Nhiễm

Chánh xứ

2016

7/2022

 

  70             

Gs. Nguyễn Thành

HIẾN

1984

2014

ĐCVTQ

Cha giáo

2021

 

  71             

Gs. Nguyễn Văn

HIẾN

1990

2021

Gx.

Thánh Tâm-TL

Phó xứ

2021

 

  72             

Gs. Vũ Quốc

HIỆP

1975

2014

Gx. Tân Phú

Chánh xứ

2019

 

  73             

Dm. Nguyễn Văn

HIẾU

1983

2014

Gx. Tôma

Chánh xứ

2019

 

  74             

Dm. Mai Thúc

HÒA

1943

1970

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

  75             

Gb. Nguyễn Tấn

HÒA

1964

1999

ĐCVTQ

Cha giáo

2021

 

  76             

Gk. Tạ Văn

HÒA

1977

2011

Gx. Cái Đôi Vàm

Chánh xứ

2021

 

  77             

Gs. Võ Văn

HOÀI

1971

2001

Gx. Giá Rai

Gx. Vĩnh Thịnh

Quản hạt

Chánh xứ

2017

7/2022

 

  78             

Mic. Nguyễn Anh

HOÀNG

1986

2021

Gx. Nam Hải

Phó xứ

2021

 

  79             

Dm. Lê Văn

HỘI

1973

2004

Gx. Hòa Trung

Chánh xứ

2019

 

  80             

Gs. Lê Đình

HỘI

1961

2000

Gx. Kinh Đức Bà

Chánh xứ

2018

 

  81             

Gb. Nguyễn Phước

HỘI

1947

1979

Gx. Xuân Hòa

Chánh xứ

2011

 

  82             

Mart. Nguyễn Hoàng

HÔN

1967

1999

Gx. Tân Lộc

Chánh xứ

7/2022

 

  83             

Gb. Nguyễn Việt

HỒNG

1973

2000

Gx. Tân Thạnh

Chánh xứ

2020

 

  84             

Phil. Nguyễn Văn

HÙNG

1963

1997

Gx. Thới Thạnh

Gx. Phong Điền

Chánh xứ

2016

2021

 

  85             

At. Nguyễn Phi

HÙNG

1969

2002

Gx. An Thạnh

Chánh xứ

2015

 

  86             

Gs. Nguyễn Đình

HÙNG

1968

2003

Gx. Bảy Ngàn

Gx. Trường Thắng

Chánh xứ

2010

 

  87             

Gs. Nguyễn Văn

HÙNG

1974

2007

Gx. Trà Ban

Chánh xứ

2019

 

  88             

Pr. Nguyễn Chí

HÙNG

1975

2007

Gx. Khánh Minh

Chánh xứ

2020

 

  89             

At. Quách Thái

HÙNG

1984

2020

Gx. Cái Nhum

Phó xứ

2021

 

  90             

Pr. Lê Phước

HỮU

1953

1994

Tư gia-An Giang

Nghỉ phép

2022

 

  91             

Pr. Nguyễn Đức

HUY

1977

2007

Gx. Tân Lập

Chánh xứ

2018

 

  92             

Dm. Nguyễn Tường

HUY

1983

2011

Gx. Đường Láng

Chánh xứ

7/2022

 

  93             

Gs. Nguyễn Văn

HUỲNH

1957

1997

Gx. Fatima

Chánh xứ

2017

 

  94             

At. Đặng Hữu

KHA

1970

2003

Gx. Cái Tắc

Chánh xứ

2020

 

  95             

Tm. Ngô Tấn

KHA

1981

2011

Gx. Kinh Lý

Chánh xứ

2016

 

  96             

Gs. Nguyễn Hồng

KHANH

1965

2007

Gx. Long Hà

Chánh xứ

04/2022

 

  97             

Pl. Nguyễn Hoàng

KHÁNH

1948

1989

NHDLMCT

Nghỉ hưu

03/2022

 

  98             

Gs. Nguyễn Quốc

KHÁNH

1978

2007

Gx. Vĩnh Lợi

Chánh xứ

2015

 

  99             

Pl. Lê Trung

KHÁNH

1983

2019

Gx. Rạch Gốc

Phó xứ

2021

 

100             

Gs. Nguyễn Phạm Quốc

KHÁNH

26/01/1990

15/6/2022

Gx. Đông Hải

Phó xứ

7/2022

 

101             

Gs. Nguyễn Văn

KHẢO

1954

1991

Gx. Nam Hải

Quản hạt

Chánh xứ

2017

 

102             

Gs. Nguyễn Thanh

KHIẾT

1958

1994

Gx. Cái Nhum

Chánh xứ

2017

 

103             

Pr. Trương Minh

KHOÁI

1975

2009

Gx. Đồng Lào

Chánh xứ

2014

 

104             

Gs. Trần Văn

KHOẢN

1958

2000

Tư gia-Đại Hải

Nghỉ bệnh

2008

 

105             

Ga. Vũ Ngọc

KHÔI

1970

2004

ĐCVTQ

Cha Giáo

8/2015

 

106             

Pr. Nguyễn Văn

KHUYẾN

1958

1997

Gx. Phụng Tường

Chánh xứ

2021

 

107             

Gs. Nguyễn Văn

KIÊN

1978

2009

Gx. Nàng Rền

Chánh xứ

4/2022

 

108             

Pl. Nguyễn Bá

KIỆN,P.C

04.06.1989

8/2021

Gx. Thới L. Xuân

Phó xứ

4/2022

 

109             

Ar. Hồng Anh

KIỆT

1970

2001

Gx. Bãi Giá

Phụ tá

2019

 

110             

Gs. Trần Tuấn

KIỆT,P.C

1983

2018

Gx. Thới L. Xuân

Phó xứ

2019

 

111             

Mt. Ngô Hữu

KỲ

1971

2007

Gx. Chủ Chí

Chánh xứ

2017

 

112             

Pr. Châu Quốc

KỲ

1985

2021

Gx. Tân  Phú

Phó xứ

2021

 

113             

Pr. Nguyễn Văn

LÂM

1951

1994

Gx. Từ Xá

Chánh xứ

2016

 

114             

Gb. Lê Văn

LẪM

1947

1981

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2008

 

115             

Cl. Nguyễn Văn

LANH

1971

2003

Gx. Sóc Trăng

Quản hạt

Chánh xứ

7/2022

 

116             

Ben. Phan Văn

LÀNH

1981

2014

Gx. Phanxicô- ĐH

Chánh xứ

2021

 

117             

Gs. Nguyễn Công

LẬP

1957

1994

Gx. TGMCT

Chánh xứ

Quản lý TGM

2011

 

118             

Pr. Nguyễn Thành

LẬP

1978

2011

Gx. Lương Thiện

Chánh xứ

2018

 

119             

Gk. Nguyễn Xuân

LẬP

1980

2014

Gx. Khúc Tréo

Chánh xứ

2020

 

120             

Inhaxio Loyola M. Vũ Văn

C.R.M

1963

2013

Gx. Giồng Nhãn

Phó xứ biệt cư

4/2022

 

121             

Gs. Trịnh Minh

LỄ

1939

1967

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2013

 

122             

Pr. Nguyễn Hoàng

LIÊM

1971

2001

Gx. Năm Căn

Chánh xứ

2018

 

123             

Mt. Trần Văn

LIÊN

1948

1976

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2019

 

124             

Gs. Nguyễn Thái Vũ

LIÊU

1987

2021

Gx. Nàng Rền

Phó xứ

2021

 

125             

Cl. Nguyễn Tấn

LỢI

1952

1991

Gx. Chánh Tòa

Quản hạt

Chánh xứ

2013

 

126             

Pr. Lê Tấn

LỢI

1972

2000

ĐCVTQ

Giám học

Cha giáo

2011

 

127             

Gs. Nguyễn Văn

LỢI

1957

1995

Gx. Cái Chanh

Chánh xứ

2019

 

128             

Gs. Nguyễn Bá

LONG

1950

1978

Gx. Tham Tướng

Chánh xứ

7/2022

 

129             

Pr. Dương Minh

LUÂN

1984

2017

Gx. Đại Hải

Phó xứ

2019

 

130             

Vinc. Nguyễn Thành

LUÂN

1988

2020

Gx. Long Mỹ

Phó xứ

2021

 

131             

Ga. Nguyễn Xuân

MAI

1937

1968

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2011

 

132             

Pr. Nguyễn Quang

MẠNG

1975

2017

Gh. Phú Khởi

Phó xứ

Biệt cư

2020

 

133             

Tm. Hồ Thanh

MINH

1972

2000

Gx. Lương Hòa

Chánh xứ

2019

 

134             

Mic. Nguyễn Khắc

MINH

1977

2004

Tư Gia-TPCT

Nghỉ phép

2018

 

135             

Mart. Nguyễn Lê Nhật

MINH

1972

2004

Gx. Vị Tín

Chánh xứ

2012

 

136             

Pr. Nguyễn Văn

MINH

1968

2000

Gx. Ngã Năm

Chánh xứ

2015

 

137             

Gs. Nguyễn Hoàng

MINH

1976

2009

Gx. Vinh Phát

Chánh xứ

2020

 

138             

Mt. Đinh Ngọc

MỪNG

1949

1988

Gx. Hòa Thượng

Chánh xứ

2016

 

139             

Dm. Nguyễn Đức

MƯỜI

1950

1989

Gx. An Hội

Chánh xứ

2015

 

140             

At. Trần Đình

NAM

1976

2007

ĐCVTQ

Cha giáo

2020

 

141             

Gs. Thân Thành

NAM

1976

2009

Gx. Rạch Gốc

Chánh xứ

7/2022

 

142             

Pl. Võ Văn

NAM

1942

1973

Gx. Đông Hải

Chánh xứ

2018

 

143             

Pr. Vũ Quang

NAM

1955

1994

Tư gia-Túc Trưng

Nghỉ bệnh

2007

 

144             

Gs. Lê Ngọc

NGÀ

1972

2000

Gx. Lộ 19

Chánh xứ

2018

 

145             

Pr. Phạm Ngọc

NGÂN

1976

2004

Gx. Vĩnh Hiệp

Chánh xứ

2020

 

146             

Gs. Đỗ Trung

NGHĨA

1983

2017

Gx. Chánh Tòa

Phó xứ

2020

 

147             

Mt. Ngô Hữu

NGHIỆM

1982

2014

Gx. Trường Thành

Chánh xứ

2019

 

148             

Pr. Phan Văn

NGỘ

1971

2002

Gx. Đất sét

Chánh xứ

2019

 

149             

Dm. Châu Hoàng

NGỌC

1955

2005

Gx. Hòa Thành

Chánh xứ

2017

 

150             

Pr. Huỳnh Văn

NGỢI

1950

1989

Gx. Trung Bình

Chánh xứ

2006

 

151             

Fx. Lê Minh

NGUYÊN

1986

2021

TPHCM

Du học

7/2022

 

152             

Mic. Trần Đình

NHA

1950

1989

Gx. Lương Hiệp

Chánh xứ

2015

 

153             

Cl. Đỗ Hoàng

NHÂN

1976

2005

Gx. Sa Keo

Chánh xứ

2020

 

154             

Greg. Nguyễn Thành

NHÂN

24/02/1991

15/6/2022

Gx. Vị Hưng

Phó xứ

7/2022

 

155             

Gs. Nguyễn Văn

NHỊP

1983

2016

Gx. Hòa Thượng

Phó xứ

2021

 

156             

Denys Nguyễn Văn

NHỮNG

1980

2017

Gx. Rạch Tráng

Phó xứ

02/2022

 

157             

Gb. Nguyễn Văn

NHỰT

29/08/1991

15/6/2022

Gx. Hòa Thành

Phó xứ

7/2022

 

158             

Mt. Hoàng Đình

NINH

1946

1973

Hd. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Linh hướng

7/2022

 

159             

Gs. Nguyễn Vĩnh

PHAN

1975

2004

Gx. Hậu Bối

Chánh xứ

2014

 

160             

Gs. Phạm Văn

PHÁN

1937

1967

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2014

 

161             

Pl. Lê Tấn

PHONG

1969

2001

Hoa Kỳ

Nghỉ phép

2019

 

162             

Pl. Trương Hoàng

PHONG

1976

2007

TTMVGPCT

Phó Giám đốc

Đặc trách dự tu

02/2022

 

163             

Pr. Lê Quang

PHÚ

1950

1988

ĐCVTQ

Cha giáo

2007

 

164             

Gb. Nguyễn Hoàn

PHÚ

1984

2014

Roma

Du học

2021

 

165             

Pr. Huỳnh Hồng

PHÚC

1958

1994

Gx. Giuse -V.K

Chánh xứ

2021

 

166             

Gb. Hồ Vĩnh

PHÚC

1987

2019

Gx. Quản Long

Phó xứ

7/2022

 

167             

Mt. Ngô Hoàng

PHỤNG

1985

2018

Gx. Bãi Giá

Phó xứ

2021

 

168             

Pr. Trần Minh

PHƯỚC

1968

2003

Gx. Tân Thành

Chánh xứ

2011

 

169             

Gb. Châu Ngọc

PHƯƠNG

1958

1994

Gx. Cái Trầu

Chánh xứ

2017

 

170             

Gs. Trần Văn

PHƯƠNG

1990

2020

Gx. Thới Thạnh

Phó xứ

2020

 

171             

Gs. Trần Đình

PHƯỢNG

1950

1991

Gx. Bến Bào

Chánh xứ

2020

 

172             

Gs. Hoàng Minh 

QUÂN

1975

2007

Gx. Sông Đốc

Chánh xứ

2019

 

173             

Emm. Nguyễn Công

QUẬN

1961

1997

ĐCVTQ

Hd. CQPCT

Cha giáo

Linh hướng

2008

7/2022

 

174             

Vc. Phạm Vũ Thanh

QUANG

1976

2016

Gx. ĐMHXLT

Chánh xứ

2021

 

175             

Gs. Vũ Ngọc

QUANG

1984

2018

Gx. Vị Thanh

Phó xứ

2021

 

176             

Ar. Trần Quang

QUÍ

1986

2019

Roma

Du học

2022

 

177             

Gs. Bùi Phú

QUỐC

1970

2009

Gx. Xavie

Chánh xứ

2015

 

178             

At. Dương Văn

QUYỀN

1972

2004

Gx. Quản Long

Chánh xứ

2015

 

179             

Pr. Nguyễn Văn

SIÊNG

1965

2002

Tư gia-BL

Nghỉ bệnh

7/2022

 

180             

Fx. Huỳnh Văn

SƠN

1942

1974

Tư gia-TPCT

Nghỉ hưu

2000

 

181             

Pr. Nguyễn Việt

SỬ

1978

2009

Gx. Ba Rinh

Chánh xứ

2021

 

182             

Ben. Hồ Văn

TẢI

1979

2009

Gx. Oven

Chánh xứ

2016

 

183             

Gs. Trương Minh

TÂM

1966

2002

Gx. Trà Ếch

Chánh xứ

2020

 

184             

Tm. Nguyễn Văn

TÂM

1969

2000

Gx. Tân Hải

Chánh xứ

2017

 

185             

Pr. Trần Trí

TÂM

1986

2021

Gx. Vĩnh Mỹ

Phó xứ

2021

 

186             

Pl. Trần Minh

TÂN

1978

2009

Gx. Cái Cấm

Chánh xứ

2018

 

187             

Dm. Ngô Hồng

TẤN

1983

2016

Gx. Kinh Ba

Chánh xứ

2021

 

188             

Pr. Văn Công

TẶNG

1982

2014

Gx. Thiết An

Chánh xứ

7/2022

 

189             

Alp. Lê Kim

THẠCH

1951

1989

Gx. Vị Hưng

Quản hạt Chánh xứ

2014

 

190             

At. Trần Minh

THÁI

1970

2002

TTMVGPCT

Phó Giám đốc

2018

 

191             

Ber. Đinh Châu

THÂN

1975

2009

Gx. Thánh Phụng

Chánh xứ

2018

 

192             

Gs. Nguyễn Thiên

THĂNG

1983

2016

Gx. Bến Bào

Phó xứ

2020

 

193             

Gs. Trần Văn

THĂNG

1967

2007

Gx. Hòa Lý

Chánh xứ

2016

 

194             

Mic. Bùi Trần

THẮNG

1949

1993

Gx. Trà Canh

Chánh xứ

2011

 

195             

Pr. Trần Công

THẮNG

1968

2000

Gx. Bắc Hải

Chánh xứ

2014

 

196             

Pl. Lê Hoàng

THANH

1975

2003

Gx. Trà Lồng

Phó xứ

02/2022

 

197             

Inh. Nguyễn Hoàng

THANH

1976

2017

Gx. Vĩnh Phú

Phó xứ

biệt cư

2020

 

198             

Gk. Nguyễn Hoàng

THANH

1981

2017

Gx. Thới Bình

Chánh xứ

2021

 

199             

Mic. Võ Văn

THÀNH

1949

1978

Gx. Trà Cú

Chánh xứ

2011

 

200             

Gc. Nguyễn Quốc

THẠNH

1980

2017

Gx. Tắc Sậy

Phó xứ

2020

 

201             

Gs. Nguyễn Văn

THIỆN

1985

2019

TPHCM

Du học

2020

 

202             

Dm. Trương Nhựt

THIỆN

1989

2020

TPHCM

Du học

2021

 

203             

Vinc. Nguyễn Đình

THỊNH

1949

1987

Gx. An Bình

Chánh xứ

2016

 

204             

Vinc. Võ Văn

THỌ

1955

1997

Gx. Cái Răng

Chánh xứ

2012

 

205             

Nic. Đỗ Hoàng

THỌ

1961

1997

Gx. Mỹ Phước

Chánh xứ

2017

 

206             

Pr. Nguyễn Văn

THỌ

1949

1989

Gx. Bãi Giá

Chánh xứ

2014

 

207             

Ga. Vũ Đình

THUẦN

1967

2002

Gx. Chàng Ré

Chánh xứ

2020

 

208             

Dm. Nguyễn Ngọc

THUẦN

1978

2011

Gx. Hòa Hinh

Chánh xứ

2020

 

209             

Gs. Nguyễn Văn

THƯƠNG

1968

2004

ĐCVTQ

Quản lý

2018

 

210             

Mc. Phạm Minh

THỦY

1950

1989

Gx. Vịnh Chèo

Chánh xứ

2014

 

211             

Pr. Nguyễn Văn

TIẾP

1979

2010

Không rõ

Không có

2020

 

212             

Gs. Nguyễn Thành

TÍN

1985

2021

Gx. Giá Rai

Phó xứ

2021

 

213             

Dm. Nguyễn Thành

TÍNH

1940

1971

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2013

 

214             

Pr. Đào Quốc

TOẢN

1980

2012

Gx. Cây Bốm

Chánh xứ

2018

 

215             

Pr. Phạm Hữu

TRÍ

1974

2001

ĐCVTQ

Cha giáo

2015

 

216             

Fx. Phan Văn

TRIÊM

1945

1976

Hd. Con Đức Mẹ

Cần Thơ

Linh hướng

7/2022

 

217             

At. Vũ Văn

TRIẾT

1950

1978

TTMVGPCT

Giám đốc

2014

 

218             

Gb. Nguyễn Hải

TRIỀU

1980

2011

Gx. Long Phú

Chánh xứ

2018

 

219             

Fx. Đinh Ngọc

TRIỆU

1984

2017

Gx. Phụng Hiệp

Phó xứ

2020

 

220             

Tm. Nguyễn Phước

TRINH

1949

1991

Gx. Kim Phụng

Chánh xứ

2011

 

221             

Pr. Chu Quang

TRỊNH

1955

1994

Gx. Đại Hải

Chánh xứ

2018

 

222             

Fx. Trần Bình

TRỌNG

1968

2000

Gx. Tắc Sậy

Chánh xứ

2013

 

223             

Gs. Trần Bình

TRỌNG

1980

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

2017

 

224             

Dm. Nguyễn Trung

TRỰC

1974

2003

Gx. Vị Thanh

Chánh xứ

2021

 

225             

Gs. Nguyễn Văn

TRỰC

1981

2012

Gx. Gành Hào

Chánh xứ

2018

 

226             

Dm. Trần Nhật

TRƯỜNG

1985

2019

Gx. Huyện Sử

Phó xứ

7/2022

 

227             

Gb. Nhan Nhật

TRƯỜNG

28/12/1988

15/6/2022

Gx. Xuân Hòa

Phó xứ

7/2022

 

228             

Tm. Võ Quốc

TRƯỞNG

1985

2018

Gx. Trường Long

Phó xứ

2021

 

229             

Pr. Lê Minh

1980

2011

Gx. Vĩnh Mỹ

Chánh xứ

7/2022

 

230             

Aug. Nguyễn Thiện

1935

1964

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2016

 

231             

Gb. Phạm Văn

TỤ

1977

2004

Gx. Cái Rắn

Chánh xứ

2018

 

232             

Ant. Nguyễn Văn

TỨ

08/02/1989

15/6/2022

Gx. Sóc Trăng

Phó xứ

7/2022

 

233             

Fx. Đinh Trọng

TỰ

1939

1968

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

234             

Gs. Phạm Đức

TUÂN

1954

1994

Gx. Cờ Đỏ

Chánh xứ

2011

 

235             

Pr. Nguyễn Văn

TUẤN

1985

2018

Gx. Trà Lồng

Phó xứ

2018

 

236             

Phs. Võ Hoàng

TÚC

1975

2004

Gx. Đại Ngãi

Chánh xứ

2019

 

237             

Fx. Lê Văn Thanh

TÙNG

1977

2004

Gx. Vị Thủy

Chánh xứ

2018

 

238             

Dm. Nghiêm Ngô Hải

TÙNG

1985

2014

Gx. Kinh Tư

Chánh xứ

7/2022

 

239             

Gs. Lê Văn

TÙNG

1983

2019

Gx. Thới Lai

Phó xứ

2020

 

240             

Pr. Nguyễn Kim

TÙNG

1974

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

8/2018

 

241             

Gs. Nguyễn Hải

UYÊN

1946

1973

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2020

 

242             

Pr. Nguyễn Minh

VĂN

1955

1996

Tư gia – ST

Nghỉ hưu

7/2022

 

243             

Pr. Trương Linh

VỆ

1950

1989

Gx. Kế sách

Chánh xứ

2010

 

244             

Pr. Nguyễn Trung

VIÊN

1975

2011

Gx. Đại Tâm

Chánh xứ

2016

 

245             

At. Lý Thanh

VIỆT

1973

2003

Gx. Nhu Gia

Chánh xứ

2021

 

246             

Pr. Trịnh Quốc

VIỆT

1969

2007

Gx. Bàu Sen

Chánh xứ

2017

 

247             

Pr. Nguyễn Xuân

VIỆT

1983

2020

Gx. Cà Mau

Phó xứ

2020

 

248             

Dm. Hoàng Quốc

VIỆT

1972

2010

ĐCVTQ

Cha Giáo

02/2016

 

249             

Pr. Tri Văn

VINH

1949

1978

Gx. An Hòa

Chánh xứ

2011

 

250             

At. Vũ Xuân

VINH

1948

1977

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2020

 

251             

Pl. Nguyễn Văn

VINH

1951

1986

Gx. Cà Mau

Chánh xứ

2011

 

252             

Gs. Nguyễn Đức

VINH

1979

2009

Gx. Mỹ Xuyên

Chánh xứ

7/2022

 

253             

Pr. Nguyễn Trần

1979

2014

Gx. Bình Thủy

Chánh xứ

2020

 

254             

Pl. Nguyễn Hoàng

1976

2004

Gx. Rạch Tráng

Chánh xứ

02/2022

 

255             

Ar. Nguyễn Bạch Long

VƯƠNG

1983

2014

Gx. Kinh N. Lên

Chánh xứ

2018

 

256             

Gs. Đỗ Đức

VƯỢNG

O.F.M

1971

2016

Gx. Ngan Rô

Gđ. Vĩnh Châu

Phó xứ

Đặc trách

2020

 

257             

Cr. Hồ Bặc

XÁI

1947

1976

ĐCVTQ

Giám đốc

2004

 

258             

At. Trần Bảo

XUYÊN

1977

2007

Gx. Bình An

Chánh xứ

2018

 

TỔNG SỐ LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN CẦN THƠ   =       258 Linh mục.    

  1. LINH MỤC TRIỀU GIÁO PHẬN CẦN THƠ = 248 Linh mục.
  2. Ba (03) Linh mục ở nước ngoài;
  3. Bảy (07) Linh mục ở ngoài giáo phận;
  4. Một (01) Linh mục không có địa chỉ rõ ràng.
  5. LINH MỤC TRIỀU GIÁO PHẬN KHÁC = Ba (03) Linh mục.

III. LINH MỤC TU SĨ = Bảy (07) Linh mục.

Thứ Ba, 19 tháng 7 năm 2022

Gioan TRẦN TRỌNG DUNG

Lm. Chưởng ấn