Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN 2 Phục Sinh C

print

CHÚA NHẬT II PS 

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Nhập lễ: Xin lòng Chúa thương xót:

Đáp ca- TV 117:

Hiệp lễ- Tôn vinh lòng Chúa thương xót

 

Hiệp lễ 2.Chúa vẫn trọn tình thương: