Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 30 TN C & CN Truyền Giáo

print

CN 30 C TN.

Đáp ca: Thánh vịnh 33: 

 

Hiệp lễ: Xin Chúa xót thương: 

 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

TV 95: 

 

Hiệp lễ 1: Nhân chứng Tin Mừng: 

 

Hiệp lễ 2: Một đời nhân chứng: 

 

Kết lễ : Trên đường sứ mạng: