Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Lên Trời

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ CN Lễ Chúa Lên Trời

Đáp ca:TV 46.

Alleluia:

Hiệp lễ 1- Chúa về Trời:

Hiệp lễ 2 – Cuộc đời trần gian:

Kết lễ: Nhân chứng Tin Mừng: