Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Đáp Ca: Lc 1, 46-55:

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:

Hiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng:

Kết lễ: Lời Kinh Mân Côi:

Thánh Mân Côi: Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu: