Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ Rạng Đông & Ban Ngày– Lm Thái Nguyên

print

Lễ Giáng Sinh rạng đông:

  1. Nhập lễ: Belem: https://youtu.be/lhJKQ2ts4ts
  2. Đáp ca: TV 96: https://www.youtube.com/watch?v=NqjTqb1LNbs
  3. Hiệp Lễ: Ánh sáng Belem: https://youtu.be/dv93E4T-xYE

 

 

Lễ Giáng Sinh ban ngày:

  1. Nhập Lễ: Chúa đã xuống đời: https://youtu.be/6W4JKBkV0Mk
  2. Đáp ca: TV 97: https://youtu.be/yt2o-QIgqTM
  3. Hiệp Lễ: Ca mừng Giáng Sinh: https://youtu.be/FnfU_Pqpv3