Đáp Ca & CHL Tuần Thánh & Phục Sinh

print

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca – TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw

Hiệp lễ – Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194
Hiêp lễ (1)- Trên cây thập giá: https://youtu.be/K5IyiqDQhmw
Hiệp lễ (2)- Yêu như Chúa yêu: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE

Ca tiếp liên CN PS: https://youtu.be/aYhmFlNXZqw

Hiệp lễ  – Vì Chúa đã PS: https://youtu.be/huLRWjt2BKQ