Đáp Ca & Tam Nhật Thánh & CN PS C – Lm Thái Nguyên

print

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca – TV 115: 

https://youtu.be/Bx_JD11THGw

Hiệp lễ – Tâm tình yêu mến: 

https://youtu.be/jUKcI_PANFs  

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Đáp ca- TV 30: 

https://youtu.be/PVcSctPC194

Hiêp lễ (1)- Trên cây thập giá: 

https://youtu.be/K5IyiqDQhmw

Hiệp lễ (2)- Yêu như Chúa yêu: 

https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117:  

https://youtu.be/jWyN6r9nQ44

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117:

 https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE

Ca tiếp liên CN PS: 

https://youtu.be/aYhmFlNXZqw  

Hiệp lễ – Vì Chúa đã PS: 

https://youtu.be/huLRWjt2BKQ