Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 25 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 25 TN A

 

Nhập lễ: Lên đền thánh:

Len-den-thanh-Thai-Nguyen

Đáp ca: TV 144:CN 25 TN A. TV 144.ENC

Hiệp Lễ : Thiên Chúa công bình:

25A.Thien Chua cong binh (CN 25 A. Mt 20, 1-16).enc