Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Nghệ Thuật Cổ Vũ

print

Nghệ Thuật Cổ Vũ

Nên để ý cổ vũ các em, bằng cách tin tưởng ở các em nhờ khám phá thấy năng khiếu nơi các em.

Cần bạn tin tưởng nơi thiện chí và thiên hướng của trẻ em. Điều tốt được ước định, điều xấu thì phải chứng minh.

Được bạn tin tưởng, năng khiếu của em sẽ được gia cố, và em cảm thấy có bổn phận sống xứng đáng với điều bạn tin tưởng.

Sự tin tưởng tác động nơi trẻ em kiểu như một ám thị: “Người ta tin là tôi tốt, hẳn là vì sự tốt có trong tôi, nên tôi phải sống hết sức tốt”. Trái lại nếu tin là em xấu sẽ gợi cho em làm xấu thật.

Các em thế nào, đón nhận các em y nguyên thế ấy, rồi đào tạo hướng dẫn cải đổi và hoàn thiện các em, nhất là tìm ra năng khiếu và đức tính tốt để rồi giúp các em khai triển.

Khi phê bình các em, mặc dầu chỉ trong nội bộ và bạn tưởng là không có lọt ra ngoài, nhưng bạn đã giảm thiểu ảnh hưởng thuận lợi trên các em, ít có thể hướng dẫn các em làm theo ý mình, và cũng ít hy vọng hoàn thiện được các em.

Nói với một em là đồ nhát gan, rụt rè làm biếng thì cũng như làm nảy sinh nơi em những tật xấu mới chỉ là mầm mống. Nên nói với tính cách khác hẳn: “Em ráng tỏ ra là người can đảm, mạnh dạn chăm chỉ…”.

Thái độ tinh thần gây ảnh hưởng có thể diễn tả qua những câu như: “Em sống tốt, đúng với con người em, nhưng em có thể hoàn toàn hơn nữa, nếu em…”. “Việc em làm khá lắm rồi, nhưng em có thể làm tốt hơn nữa, nếu em…”.

Đừng khi nào để em có mặc cảm thất bại.

Đề cao đúng lúc hành động thiện chí của trẻ em. Giúp em như sờ được đức tính em phải thủ đắc. Làm cho em thấy được bước tiến đã đạt để phấn khích em tiến thêm nữa.

Luôn cho trẻ em một gương mẫu, nhưng không phải bạn hay một em nào khác, song chính là em đó. Chẳng hạn như khi em ngoan khích lệ em sống có những khoảnh khắc quý báu hơn nữa.

Làm thế nào cho các em đã cố gắng và tiến triển thấy được là bạn đã biết các em, và rất hài lòng về các em.

Càng thấy đức tính tốt nơi mỗi em, bạn càng cẩn trọng và khoan hậu đối với các em. Ráng tìm kiếm thì bạn sẽ gặp được những giá trị cả nơi các em coi như là thua thiệt nhất.

Bao nhiêu nỗ lực đã bị tan vỡ chỉ vì trong lúc cần thiết đã không có được sự khích lệ đúng đắn, đã không có được sự cổ vũ thông minh, và đã không có được một tình bạn kích thích lòng can đảm.