Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Thạnh Thới An

print

Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Thạnh Thới An

Tin Ngắn:

Tạ ơn Chúa, Hạt Sóc Trăng chúng con vừa được phép cử hành Thánh Lễ tại  “Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Thạnh Thới An,  thuộc xã Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề do cha Matthêu Đinh Ngọc Mừng phụ trách.

MVTT/Hạt Sóc Trăng