Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 09/07 đến 14/07/2018

print

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 09/07 đến 14/07/2018

GP Phú Cường

1.Tin Vatican (RV, ĐTD, 7.7.18): Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran qua đời. 2.Tin Vatican (RV, ĐA, 07.07.18): Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân. 3.Tin Manila, Philippines (RV, HT, 5.7.18): Đại hội giới trẻ Gen-fest lần thứ 11 tại Mania. 4.Tin Roma (RV, ĐA, 7.7.18): Hội nghị và buổi cầu nguyện cho Trung Đông giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô. 5.Tin Vatican (RV, HT, 5.7.18): Giáo hội tôn phong bốn Đấng đáng kính mới. 6.Tin Giáo Hội Trung Quốc (RV, HT, 11.7.18): Chính quyền Trung Quốc đưa ra những luật mới đối với tín hữu Công giáo tại tỉnh Hà nam. 7.Tin Giáo phận Long Xuyên (WGP, 13.7.18): Thánh lễ phong chức linh mục tại Giáo phận Long Xuyên. 8.Tin Giáo Hội Việt Nam: Khoá Thường huấn lần thứ VI dành cho các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam
 

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ TUẦN QUA

09/07 đến 14/07/2018

  

1.Tin Vatican (RV, ĐTD, 7.7.18): Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran qua đời.
2.Tin Vatican (RV, ĐA, 07.07.18): Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân.
3.Tin Manila, Philippines (RV, HT, 5.7.18): Đại hội giới trẻ Gen-fest lần thứ 11 tại Mania.
4.Tin Roma (RV, ĐA, 7.7.18): Hội nghị và buổi cầu nguyện cho Trung Đông giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô.
5.Tin Vatican (RV, HT, 5.7.18): Giáo hội tôn phong bốn Đấng đáng kính mới.
6.Tin Giáo Hội Trung Quốc (RV, HT, 11.7.18): Chính quyền Trung Quốc đưa ra những luật mới đối với tín hữu Công giáo tại tỉnh Hà nam.
7.Tin Giáo phận Long Xuyên (WGP, 13.7.18): Thánh lễ phong chức linh mục tại Giáo phận Long Xuyên.
8.Tin Giáo Hội Việt Nam: Khoá Thường huấn lần thứ VI dành cho các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam