Dòng MTG Cần Thơ: Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn Và Ngân Khánh Khấn Dòng

print

Tạ Ơn

Hồng Ân Tiên Khấn

Và Ngân Khánh Khấn Dòng

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

 

Một năm Hồng Ân trôi qua,

Sau ba khóa tĩnh tâm năm và những khóa học bồi dưỡng thật hữu ích, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ chúng con cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với:

7 em tuyên Khấn Lần Đầu và

3 chị mừng Ngân Khánh Khấn dòng

Chúng con chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy, Quý thân nhân và ân nhân xa gần đã đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Chị em chúng con.

Dòng MTG Cần Thơ