ĐTC Phanxicô gặp gỡ Đức Thượng phụ Chrysostomos II và Thánh Hội đồng

print

ĐTC Phanxicô gặp gỡ Đức Thượng phụ Chrysostomos II và Thánh Hội đồng (1)