ĐTC rời Roma lên đường viếng thăm Cộng hòa Sýp

print

ĐTC RỜI ROMA LÊN ĐƯỜNG VIẾNG THĂM CỘNG HÒA SÝP