Gia Đình Sống Cầu Nguyện

print

28.07.2019 – Chúa nhật XVII Thường niên – Lc 11,1-13

Gia Đình Sống Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa, cả cuộc đời tại thế, Chúa đã liên lỉ cầu nguyện để lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin cho gia đình chúng con biết vâng lời Chúa dạy, siêng năng cầu nguyện, để chúng con luôn được sống trong tình yêu, sự soi sáng và chở che của Chúa.

  • “Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến trần gian để thực hiện thánh ý Chúa Cha là mang lại ơn cứu độ cho loài người chúng con. Dù có bận rộn với biết bao công việc hằng ngày, Chúa cũng dành nhiều thời gian để gặp gỡ Chúa Cha qua những giây phút cầu nguyện. Xin cho chúng con ý thức việc cầu nguyện như hơi thở và là phương dược thần linh cho đời sống thiêng liêng của gia đình chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện mọi nơi mọi lúc với tâm tình của một người con hiếu thảo để được sống thân mật với Cha. Và hơn nữa, lương thực của Chúa là thi hành ý muốn của Chúa Cha, nên những giây phút cầu nguyện chính là lúc Chúa lắng nghe thánh ý của Cha để đem ra thực hành. Chúa đã vâng phục và thi hành ý Cha đến nỗi vui lòng chấp nhận mọi đau khổ và cả cái chết để ý Cha được thể hiện. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự cần thiết của cầu nguyện để chúng con được sống kết hiệp mật thiết với Chúa, và ngang qua việc cầu nguyện, chúng con có thể nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng con.

(thinh lặng)

  • “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay, giữa một xã hội vô thần, một xã hội đang chạy theo chủ nghĩa duy thế tục, chủ nghĩa hưởng thụ vật chất, gia đình chúng con đang phải đối diện với biết bao khó khăn thử thách và biết bao cám dỗ lôi kéo chúng con xa rời tình yêu của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết cầu nguyện. Chính Chúa nói “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết cầu nguyện chung với nhau, nhờ đó, tình yêu của Chúa sẽ nối kết tình yêu của từng thành viên trong gia đình, làm cho chúng con càng thêm yêu thương và hiệp nhất với nhau hơn.

Lạy Chúa Giêsu, khi dạy cho chúng con cầu nguyện với lời kinh Lạy Cha, Chúa cho chúng con được chia sẻ vào lời nguyện cầu của Chúa, dẫn chúng con vào cuộc đối thoại thân mật với tình yêu Chúa Ba Ngôi, thúc giục chúng con nói lên những nhu cầu của con người để đưa vào trái tim Thiên Chúa. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con ý thức được tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, biết coi trọng giờ kinh gia đình qua việc cùng nhau đọc kinh tối sáng cách sốt sắng mỗi ngày.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả là hồng ân, tất cả những gì chúng con có đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin cho gia đình chúng con luôn bám chặt vào tình thương của Chúa qua việc cầu nguyện liên lỉ, nhờ đó, chúng con được Chúa trợ giúp để sống an vui giữa cuộc đời vô vàn gian nan thử thách này. Amen.