Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

print

06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ lòng thương vô biên Chúa đã gọi chọn từng người chúng con với ơn gọi làm người, làm con Chúa. Mỗi một ngày sống qua đi là lại thêm một ngày chúng con được Chúa yêu thương, che chở. Cùng nhau quỳ trước tôn nhan Chúa, chúng con ước mong được nghe Chúa bảo ban, hướng dẫn và nhất là được tiếp tục cảm nếm tình yêu dịu ngọt từ Thánh Thể Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần thổi bùng ngọn lửa yêu mến nơi lòng trí chúng con, để Lời Chúa chúng con sắp được đón nhận trở nên nguồn ân thiêng cho chúng con .

  • Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua trình thuật Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, cộng đoàn chúng con như sống lại giây phút đất trời hân hoan khi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria. Trước ý định nhiệm mầu của Chúa, Đức Maria, đã khiêm cung cộng tác với ơn Chúa dù biết rằng đó là một thử thách lớn. Bởi lời “xin vâng”, Mẹ đã trở nên máng chuyển ơn cứu độ xuống cho loài người tội lỗi chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con đôi khi cũng phải đối diện với những thử thách, trái ý trong cuộc sống tưởng chừng như quá sức. Xin cho mỗi người chúng con biết từ bỏ ý riêng để xây dựng gia đình trở nên hiệp nhất, luôn biết xác tín rằng chính Chúa là Đấng quan phòng và đặt để mọi sự. Xin Chúa giúp chúng con biết để Lời Chúa lớn lên trong lòng mình, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống gia đình chúng con.

(thinh lặng)

  • Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời thưa “xin vâng” của Thánh mẫu Mân Côi năm xưa không chỉ là lời tuyên xưng niềm tin, nhưng còn là một niềm xác tín trọn vẹn vào tình thương Chúa. Kể từ giây phút Chúa nhập thể, Mẹ Maria đã ấp ủ và suy niệm Lời Chúa trong lòng.

Lạy Chúa Giêsu, hai mươi mầu nhiệm Mân Côi là tóm lược Tin mừng, là bản Kinh Thánh rút gọn. Tuy đơn sơ, nhưng chuỗi kinh Mân Côi giúp gia đình chúng con suy niệm về cuộc đời Chúa, những biến cố, những đau khổ, và hạnh phúc Nước Trời Chúa ban cho ai biết thi hành ý Chúa. Nhờ suy niệm Lời Chúa, Đức Mẹ đã làm cho cuộc đời mình thành một bài ca, một lời chúc vinh Thiên Chúa. Xin cho gia đình chúng con, nhờ lần chuỗi Mân Côi, cũng biết ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong lòng để đời sống gia đình chúng con luôn là những đóa hoa thánh thiêng dâng lên Chúa và tỏa hương thánh thiện cho tha nhân.   

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho gia đình chúng con, dù phải bộn bề lo toan cho các nhu cầu của cuộc sống, luôn biết dành thời gian để suy niệm lời Chúa, sống Lời Chúa bằng chính cuộc sống chứng nhân hằng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Mân Côi, xin cho từng người, từng gia đình chúng con biết nhờ chuỗi kinh Mân Côi để làm cho đời sống gia đình mỗi ngày một thánh thiện hơn, đậm đà tình yêu mến Chúa và lòng thương xót với tha nhân. Amen.