Gia Đình Sống Ơn Gọi Làm Con Chúa

print

13.01.2019 – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Lc 3,15-16.21-22

GIA ĐÌNH SỐNG ƠN GỌI LÀM CON CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng con được trở nên con cái Chúa và được sống trong gia đình của Chúa. Giờ đây, quỳ trước Thánh Thể Chúa, xin Chúa thứ tha cho những lỗi phạm và thiếu sót mà chúng con chưa sống đúng với ơn gọi làm con Chúa. Xin cho chúng con được lắng nghe những lời yêu thương xuất phát từ chính Chúa đang hiện diện trong sâu thẳm hồn con. Xin khơi dậy trong chúng con niềm khao khát sống vâng phục để thánh ý Chúa được thực hiện trong đời sống chúng con.

  • “Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bước xuống sông Gio-đan để chịu phép rửa, Chúa đã xuống chỗ thấp nhất không chỉ về chiều sâu theo không gian địa lý mà còn về chiều sâu tối tăm của phận người. Là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, Chúa lại chọn sống kiếp con người. Là Đấng xóa tội trần gian, Chúa lại hòa mình trong đoàn người tội lỗi. Là Đấng thanh sạch vô biên, Chúa lại chịu dìm mình trong dòng sông sám hối. Là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, Chúa lại đón nhận phép rửa của Gioan.

Xin cho từng người trong gia đình chúng con cũng cảm nhận được lòng xót thương bao la của Chúa để chúng con cũng biết xót thương người khác, biết bỏ đi những tự cao tự đại để khiêm tốn phục vụ mọi người. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là người hèn mọn, bé nhỏ, đầy tội lỗi, để chúng con biết đến với Chúa qua Bí tích Hoà Giải, nhờ đó, gia đình chúng con sẽ được thanh tẩy và sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho từng người chúng con.

(thinh lặng)

  • “Trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Lạy Chúa Giêsu, khi hòa mình vào phận người tội lỗi để cứu nhân độ thế, Chúa biểu lộ Chúa chính là Người Con Chí Ái của Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Lời Chúa Cha từ trời không chỉ xác định tương quan Phụ Tử từ muôn thuở, nhưng còn là lời công bố tư cách hiện hữu tại thế của Người Con Chí Ái. Xin cho chúng con luôn noi theo gương mẫu cuộc đời của Chúa, sống đúng theo Lời Chúa dạy, tuân giữ lề luật và vâng nghe giáo huấn của Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh tẩy chúng con đã đón nhận ơn tái sinh và nên con cái Thiên Chúa, làm Kitô hữu thuộc trọn về Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức ơn gọi cao cả này, không chỉ mang một danh hiệu bên ngoài, nhưng phải sống thực sự xứng danh là Kitô hữu. Xin thanh tẩy và đổi mới đời sống chúng con, giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con chí ái của Chúa Cha trên trời.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả chúng con đều là những tội nhân, chúng con cần được Chúa thương thanh tẩy, đổi mới và cần được nâng đỡ để sống ơn gọi làm con Chúa. Xin cho từng người trong gia đình chúng con biết mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ biết sống theo thánh ý Chúa mời gọi và trở nên chứng nhân cho Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.