Gia Đình Sống Tình Yêu Hiệp Nhất

print

16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15

Gia Đình Sống Tình Yêu Hiệp Nhất

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa đang ngự trong Bí Tích Tình Yêu giữa chúng con đây. Lạy Chúa, nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu Ba Ngôi dành cho chúng con. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Cha đã chấp nhận hiến tế chính Con Một của mình; vì yêu thương nhân loại và dưới tác động và quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa đã trở nên hy tế dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ thập giá và nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm và cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi nơi Bí tích Thánh Thể và trong chính cuộc sống của gia đình chúng con.

  • “Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết, Chúa còn nhiều điều phải nói, nhưng sức lực, lý trí của chúng con có hạn nên Chúa đã hứa ban một Đấng Bảo Trợ khác đến với chúng con. Ngài sẽ soi lòng mở trí và giải thích cho chúng con hiểu tất cả những gì Chúa đã nói, đã làm. Đồng thời, qua lời loan báo của Chúa, chúng con được biết một mầu nhiệm lớn lao: Thiên Chúa duy nhất không chỉ là Cha, nhưng là Cha, Con và Thánh Thần.

Lạy Chúa, trong đời sống gia đình, có những thời điểm chúng con không hiểu được thánh ý Chúa qua các biến cố của gia đình chúng con; và nhiều khi chúng con cũng không hiểu nhau, từ đó gây nên những hiểu lầm và chia rẽ. Xin Chúa cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng nghe theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con có thể sống hiệp nhất yêu thương nhau.

(thinh lặng)

  • “Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, qua mạc khải của Chúa, chúng con biết được nơi Ba Ngôi Thiên Chúa luôn trào tràn tình yêu hiệp nhất. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha, Chúa Cha và Chúa Con yêu Chúa Thánh Thần. Tất cả những gì Chúa Cha có đều là của Chúa Con; tất cả những gì Chúa Con có đều là do Chúa Cha Ban. Và mối dây liên kết trong tình yêu trao ban giữa Chúa Cha và Chúa Con chính là Chúa Thánh Thần. Cũng vậy, trong công trình sáng tạo và cứu chuộc, Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hoạt động cùng nhau và có nhau.

Lạy Chúa, tình yêu gia đình được kín múc từ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và như thế, gia đình chúng con phải là sự phản ánh trung thực tình yêu hiệp nhất nơi Ba Ngôi, nhưng nhiều lần vì đam mê, vì ích kỷ mà chúng con đã phạm tội, đã gây chia rẽ và làm xáo trộn gia đình chúng con. Xin Chúa thương tha thứ và ban ơn nâng đỡ, để gia đình chúng con trở nên một tổ ấm yêu thương và hiệp nhất theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gia đình chúng con từ lúc được thiết lập qua Bí tích Hôn phối đã được đong đầy tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, gia đình là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Xin cho các thành viên trong gia đình chúng con hằng biết gìn giữ, nuôi dưỡng và làm tăng trưởng tình yêu hiệp nhất trong gia đình, qua việc siêng năng cầu nguyện, hy sinh cho nhau, chăm sóc nhau, bỏ qua những lỗi lầm của nhau và cùng giúp nhau nên thánh trong cuộc sống thường ngày. Amen.