Gia Đình Thực Thi Sứ Mạng Tông Đồ

print

07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20

Gia Đình Thực Thi Sứ Mạng Tông Đồ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã chọn và sai các môn đệ đi loan báo ơn cứu độ cho muôn dân. Qua Giáo hội, chúng con cũng được mời gọi tiếp nối công việc của các ngài. Xin giúp gia đình chúng con can đảm thực thi sứ mạng Tông đồ nhờ ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa soi dẫn.

  • “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ước mong cho toàn thể nhân loại được hưởng ơn cứu độ. Chúa đã chọn gọi các môn đệ, huấn luyện và trao cho các ngài sứ mạng loan báo Nước Trời cho mọi loài thọ tạo. Nhờ các ngài mà Tin mừng của Chúa đã lan rộng trên thế giới. Dầu vậy, vẫn còn nhiều nơi chưa biết Chúa và nhiều người đang khao khát biết Chúa nhưng họ chưa biết lối. Xin Chúa sai nhiều thợ gặt lành nghề đến với những cánh đồng ấy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hạnh phúc khi được Chúa sai đi thực thi sứ mạng của Chúa. Khi thi hành sứ mạng này, chúng con tưởng rằng: tài năng của mỗi người và các phương tiện hỗ trợ là yếu tố quyết định. Vì thế, chúng con không khỏi ngạc nhiên khi Chúa căn dặn các môn đệ: không mang túi tiền, bao bị, giầy dép và đừng chào hỏi ai dọc đường khi đi rao giảng. Như vậy, Chúa không muốn chúng con bận tâm và lo lắng nhiều về những chuyện bên ngoài, nhưng hãy tập trung vào Tin mừng của Chúa và luôn biết tín thác vào Chúa.

(thinh lặng)

  • “Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: ‘Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con’”.

Lạy Chúa Giêsu, như các môn đệ rất vui mừng vì kết quả đạt được, gia đình chúng con cũng tự hào vì mình đi tham dự Thánh lễ, đọc kinh hằng ngày và làm rất nhiều việc bác ái. Lắm lúc, chúng con làm những việc ấy là vì bổn phận và vì danh dự bản thân hơn là vì lòng mến Chúa. Xin cho chúng con khi làm việc gì cũng làm bằng chính tình yêu thương thật sự và làm vì sáng danh Chúa. Đồng thời, xin cho gia đình chúng con không tự mãn về những việc chúng con đạt được, nhưng biết nhìn nhận đó là hồng ân Chúa ban, để chúng con luôn tín thác vào Chúa khi thành công cũng như khi gặp thất bại.

Lạy Chúa, gia đình chúng con chỉ thực thi sứ mạng tông đồ cách hiệu quả khi mỗi thành viên trong gia đình biết sống yêu thương, tha thứ và hy sinh cho nhau. Xin Chúa thương thắt chặt tình yêu gia đình giữa chúng con, để lời nói, việc làm và gương sống của chúng con làm cho mọi người nhận biết và ca tụng Chúa là Thiên Chúa tình yêu.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sứ mạng tông đồ hãy còn rất khẩn thiết cho thế giới hôm nay, xin cho các gia đình trong giáo phận chúng con biết siêng năng tham dự Thánh lễ và các việc đạo đức bình dân với tình yêu mến, để chúng con nhiệt thành hơn trong việc thực thi sứ mạng tông đồ. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình phó thác, để dù chúng con gặp gian nan, vất vả hay thất bại trong cuộc sống, chúng con vẫn luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Amen.