Gia Đình Tin Tưởng Vào Chúa

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 03.02.2019 

Chúa nhật IV Thường niên – Lc 4,21-30

Gia Đình Tin Tưởng Vào Chúa

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con, chúng con xin chúc tụng, tôn vinh và thờ lạy Chúa. Chúa đang ở với chúng con để đồng hành, ban phát ơn lành và sự sống thần linh cho chúng con. Thế mà, nhiều khi chúng con chưa nhận ra Chúa, chưa tin tưởng và phó thác cuộc sống cho Chúa. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, mỗi người và mỗi gia đình Kitô hữu chúng con xin thành tâm nhìn lại đời sống đức tin của chúng con đối với Chúa trong đời sống thường ngày.

  • “Họ nói: ‘Người này không phải là con ông Giuse sao ?’”.

Lạy Chúa Giêsu, năm xưa nhiều người cùng quê hương với Chúa đã không tin Chúa là Đấng Cứu Thế. Họ chỉ xem Chúa là một con người bình thường, là con bác thợ mộc có tên là Giuse. Chúa đang hiện diện giữa họ mà họ chẳng tin nhận Chúa. Chúa đã đến trần gian hơn hai ngàn năm qua, thế mà, cho đến nay nhiều người vẫn chưa tin và sống theo Lời Chúa dạy. Còn chúng con dù đã tin nhận Chúa nhưng đôi khi lại sống như không có đức tin hoặc như đang phủ nhận niềm tin vào Chúa.

Lạy Chúa, nhiều gia đình Kitô hữu trong xứ đạo chúng con hôm nay có đời sống đức tin đang phai mờ dần. Đôi khi chúng con chỉ cử hành các việc đạo đức và nghi thức phụng vụ một cách máy móc, vì sợ tội chứ chưa phải là vì tin yêu Chúa thật lòng. Có khi vì phải bươn chải kiếm sống, vì học hành mà các bậc cha mẹ và con cái chúng con đã quên mất Chúa. Xin ban thêm ơn đức tin cho từng gia đình chúng con, nhất là những gia đình đang phai nhạt đức tin, biết trở về và tuyệt đối tin tưởng vào Chúa.

(thinh lặng)

  • “Mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành”.

Lạy Chúa Giêsu, năm xưa khi Chúa đi rao giảng có nhiều người đã không tin Chúa nên đã xua đuổi Chúa. Trong cuộc sống hôm nay, có khi chúng con cũng đang đối xử với Chúa như vậy. Chúng con đang tìm mọi cách loại Chúa ra khỏi môi trường sống, khỏi gia đình và cuộc đời chúng con. Khi gặp khó khăn thử thách, thay vì tin tưởng và cậy trông vào Chúa thì chúng con lại cậy vào sức mình, có lúc còn tìm sự giúp đỡ từ một thế lực khác.

Lạy Chúa, việc sống đức tin nơi các gia đình Kitô hữu chúng con hôm nay ngày càng khó khăn hơn. Do ảnh hưởng của lối sống duy vật chủ nghĩa, lối sống hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân mà các thành viên trong gia đình chúng con không còn hiệp nhất, yêu thương và hy sinh cho nhau. Các thành viên trong gia đình không còn thời gian dành cho nhau và nhất là dành cho Chúa. Giờ kinh chung trong gia đình đang trở nên thưa dần, cha mẹ không còn thời gian để giáo dục và truyền đạt đức tin cho con cái, còn con cái chỉ chú trọng việc học ở trường mà chưa quan tâm học hỏi giáo lý, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho các gia đình Kitô hữu và nhất là các đình Kitô hữu đang gặp khó khăn biết tín thác và cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con, thêm sức mạnh giúp chúng con vượt qua cơn nguy biến. Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gia đình chúng con tín thác vào Chúa. Amen.