Gia Đình Tuân Giữ Lời Chúa

print

26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29

GIA ĐÌNH TUÂN GIỮ LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương Chúa đã nhập thể và chết trên thập giá để cứu độ chúng con, và Chúa còn nuôi sống chúng con bằng Lời và Thánh Thể Chúa. Chúa yêu thương chúng con và Chúa cũng muốn chúng con yêu mến Chúa. Chúng con thực sự yêu mến Chúa khi chúng con biết tuân giữ Lời Chúa dạy. Chúa muốn mỗi người và mỗi gia đình chúng con phải yêu mến, tuân giữ lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

  • “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy” .

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con yêu ai thì chúng con sẵn sàng sống theo thiện ý của người đó. Cũng thế, khi chúng con đã tin và yêu Chúa thì chắc chắn chúng con cũng phải tuân giữ lời Chúa dạy. Chúa dạy chúng con phải tuân giữ nhiều điều nhưng được tóm kết trong giới luật “mến Chúa” và “yêu người”. Chúa đòi buộc chúng con phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Chúa muốn chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương Chúng chúng con.

Lạy Chúa, nhiều gia đình Kitô hữu hôm nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Có những gia đình, vợ chồng và con cái mâu thuẫn nên không thể sống chung dưới một mái nhà. Có nhiều gia đình đang trên bờ vực tan vỡ. Có lẽ nguyên nhân chính là do các thành viên trong gia đình chưa sống theo lời Chúa dạy, chưa biết yêu thương, hy sinh, tha thứ và hiến thân cho nhau. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, biết sống giới luật mến Chúa yêu người như Chúa dạy, biết hy sinh cho người mình yêu.

(thinh lặng)

  • Chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Lạy Chúa Giêsu, việc nghe và hiểu lời Chúa dạy vốn đã khó, việc tuân giữ và sống Lời Chúa lại càng khó hơn. Thật may mắn và hạnh phúc cho chúng con khi có Chúa Thánh Thần là Đấng soi lòng mở trí, ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con nhớ và thi hành điều Chúa đã dạy. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà lòng tin yêu Chúa cho chúng con được tăng lên, từ đó chúng con sẽ nhớ, hiểu và sống Lời Chúa dạy. Lời Chúa sẽ trở nên lương thực hằng ngày cho chúng con.

Lạy Chúa, các gia đình chúng con cần đến ơn Chúa Thánh Thần để có thể tin yêu và tuân giữ Lời Chúa đã dạy trong cuộc sống thường ngày. Gia đình chúng con đang cần đến ơn hiệp nhất yêu thương, ơn can đảm để tha thứ, chịu đựng và hiến thân cho nhau. Chúng con cần ơn kính sợ Chúa để sống và biết giáo dục con cái sống theo thánh ý Chúa. 

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã ở lại để nghe chúng con bày tỏ tâm tư ước nguyện, nhất là Chúa đã ban Lời và  Mình  Máu Chúa để nuôi sống linh hồn chúng con. Xin Chúa ban cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn luôn biết tin tưởng, yêu mến và cậy trong vào Chúa. Xin cho các thành viên trong gia đình chúng con can đảm tuân giữ lời Chúa dạy trong từng hoàn cảnh sống. Sống theo Lời Chúa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và cản trở nhưng nhờ ơn Chúa giúp chúng con sẽ tuân giữa được điều Chúa dạy. Amen.