Giang Sinh 2020 Giáo Xứ Thái Hải

print

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2020

Giáng sinh thân chúc mọi người
Bà con bạn hữu tiếng cười an vui
Lương giáo ấm áp tình người
Hồng ân Thiên Chúa sáng tươi cuộc đời.

Thân bần quyến thuộc khắp nơi
Hòa cùng điệu hát ơn trời ban cho
Vinh danh Thiên Chúa câu hò
Bình an dưới thế ấm no hài hòa.

Giê-su Con Chúa chúng ta
Trao ban yêu mến mọi nhà tình thương
Giáng sinh ấm áp tỏ tường
Tràn đầy ân sủng miên trường phúc vinh.

Lm. Biển Xanh.