Giáng Sinh Xứ Ngàn

print

Giáng Sinh Xứ Ngàn

Mừng lễ Chúa Giáng sinh, các bạn và chúng tôi hãy nói cho những người anh chị em sống chung quanh thấu hiểu ý nghĩa của: “EMMANUEL NGHĨA LÀ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA”. (Mt 1,23) 

Bằng niềm vui của Tin Mừng tình thương. Bằng sự sẻ chia với những người kém may mắn. Bằng tình yêu thương và tha thứ. Nhất là biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người. Để mọi người có được bình an, tình yêu và niềm vui trong Đấng Emmanuel.

Gx Bảy Ngàn