Giáo Hạt Cà Mau Có Thêm Giáo Xứ Khánh Minh

print

Giáo Hạt Cà Mau Có Thêm Giáo Xứ Khánh Minh

  • Năm 2006, Cha sở Quản Long Phaolô Nguyễn văn Vinh đến huyện U Minh công tác từ thiện và xin Chính quyền dâng lễ cho bà con giáo dân dịp lễ Giáng Sinh, Phục sinh và Tết Nguyên Đán.
  • Năm 2004, Cha Phaolô xin dâng lễ mỗi tuần, giao lại cho Cha Phêrô Trịnh Quốc Việt mua đất do Ban Tài sản giáo phận giúp và cất nhà tiền chế do Cha Phaolô xin của Cha Giuse Nguyễn văn Tịch, chánh xứ Tây Hải, giáo phận Xuân Lộc.
  • Năm 2016, Đức Cha Stêphnô cho phép nâng giáo điểm U Minh lên thành giáo xứ có tên KHÁNH MINH và làm thủ tục cho Nhà nước, với sự hỗ trợ đắc lực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau cùng với Cha Sở giáo xứ Số 6 La Cua, Cha Phêrô Nguyễn Chí Hùng..
  • Ngày 23 tháng 04 năm 2019, UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận cho Tòa Giám mục Cần thơ thành lập giáo xứ KHÁNH MINH, tại khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh. Xin tạ ơn Chúa Alleuia, Alleluia.

                                                                                 Phạm Dũng