Giáo hội sắp có thêm bốn chân phước mới, trong đó có Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

print

Giáo hội sắp có thêm bốn chân phước mới,

trong đó có Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 13/10/2021 với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Phanxicô, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã công bố ba sắc lệnh:

Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I, tục danh là Albino Luciano, Giáo hoàng. Ngài sinh năm 1912 và qua đời ngày 28/9/1978, tại dinh Tông Tòa Vatican.

Người được phép lạ là một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng, đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I cứu chữa. Các bác sĩ của Bộ đã đồng thanh đi tới kết luận cuộc khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến, ngày 6 tháng Năm năm nay (2021), Ủy ban thần học của Bộ Phong thánh đã cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực. Trong những ngày qua, các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Phong thánh đã nhìn nhận đây là phép lạ của Đức Gioan Phaolô I và nay Đức Thánh cha phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh.

Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ của Nữ Tôi tớ Chúa Maria Benenice Duque Hencker, sinh năm 1898 tại Colombia. Sáng lập dòng các Tiểu Muội Truyền Tin. Qua đời năm 1993 tại Medellín, Colombia.

Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị Tôi tớ Chúa là Pietro Ortiz de Zàrate, linh mục giáo phận và cha Gioan Antonio Solinas, thuộc dòng Tên. Hai vị bị sát hại do sự oán ghét đức tin ngày 27/10/1683, tại Valle del Zenta, bên Argentina.

Ngoài ra, Đức Hồng y Semeraro cũng công bố bốn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bốn vị Tôi tớ Chúa, trong đó có Nữ tu Madeline Chúa Giêsu, sáng lập dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu. Chị sinh năm 1898 tại Paris, bên Pháp và qua đời ngày 1989 tại Roma.

(Rei 13-10-2021)