Giáo Huấn 11: Phụng Vụ Là Liều Thuốc Chữa Tinh Thần Thế Tục

print

GIÁO HUẤN 11

PHỤNG VỤ LÀ LIỀU THUỐC CHỮA

TINH THẦN THẾ TỤC

H .Tinh thần thế tục trong phụng vụ là gì ?

T. Tinh thần thế tục trong phụng vụ là sự giản lược đức tin Kitô giáo thành một thái độ chủ quan, và thay ân sủng của Chúa bằng sự nỗ lực của bản thân.

Giải thích

Đức giáo hoàng Phanxicô trình bày hai tinh thần thế tục xuất hiện trong phụng vụ :

Một là thuyết Ngộ đạo, là khuynh hướng giản lược đức tin Kitô giáo thành một thái độ chủ quan, giam hãm con người trong những suy tư và cảm xúc cá nhân. Hai là thuyết Tân Pê-la-gi-ô, chủ trương huỷ bỏ giá trị của ân sủng đến từ Chúa, và thay vào là sự tự mãn vì những nỗ lực của bản thân, phân tích và xếp loại người khác, thay vì mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng Chúa.

Đức giáo hoàng Phanxicô khẳng định phụng vụ là liều thuốc giải độc hiệu quả nhất, đối với chất độc của hai tinh thần thế tục này.

Thực vậy, cử hành phụng vụ giải thoát người cử hành khỏi thái độ chủ quan và cảm tính riêng của bản thân. Vì việc cử hành phụng vụ không thuộc về cá nhân nhưng thuộc về Đức Kitô và Hội Thánh, về toàn thể các tín hữu hợp nhất trong Đức Kitô. Phụng vụ không nói “tôi” mà nói “chúng tôi”. Thí dụ: cá nhân không thể tự ý đưa những yếu tố văn hoá chưa được phân định vào trong phụng vụ; Và cá nhân, khi cử hành, cũng không được đề cao bản thân, muốn người ta chú ý tới mình…

Sau nữa, cử hành phụng vụ sẽ thanh luyện để người tín hữu ý thức về quà tặng vô điều kiện, là ơn cứu rỗi nhận được trong đức tin. Tham dự vào hy tế Thánh Thể không phải là một thành tích cá nhân, để có thể khoe khoang trước Thiên Chúa hoặc trước anh chị em mình. Chúng ta không tự hào về điều gì khác ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Phụng vụ là nơi gặp gỡ Chúa Kitô qua các dấu chỉ biểu tượng. Cho nên, tinh thần thế tục phát xuất từ sự thiếu hiểu biết về tinh thần phụng vụ hay uỷ mị cá nhân gây tổn hại đến sự hiện diện của Chúa Kitô đều cần phải được cảnh giác và loại bỏ.