Giáo Huấn 17: Thiên Chúa Duy Nhất

print

GIÁO HUẤN 17/CN IV MÙA CHAY/22.3.2020

THIÊN CHÚA DUY NHẤT

* H. Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất? (C. 38).

T. Chúng ta phải có những thái độ này: 1. Nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa. 2. Sống trong tâm tình cảm tạ. 3. Tin tưởng vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. 4. nhận biết phẩm giá thực của mọi người. 5. Sử dụng đúng đắn các thụ tạo.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Đệ nhị luật (6, 4-9):

 “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết sức anh em”.

* Lời Chúa cho thấy: 1. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, như chính Chúa Giê-su đã nói: “Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất” (Mc 12, 29). 2. Ngài là Đấng Hằng Sống: Ngài tự mình mà có từ muôn đời, và hằng có mãi mãi. 3. Ngài là Đấng Chân thật, Ngài luôn thực hiện những lời đã hứa: “Núi đồi có dời chuyển, tình Ta thương con vẫn không hề đổi thay” (Is 54, 10). 4. Ngài là Tình Yêu: Ngài phán “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở !” (Gr 31,3). Vì vậy, niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất đòi ta phải:

Luôn nhận biết sự cao cả, uy linh của Thiên Chúa, để chỉ phụng thờ một mình Ngài.

– Luôn sống trong niềm vui tạ ơn: như thánh Phaolô nói: “Bạn có gì mà đã không do nhận lãnh?” (1 Cr 4, 7).

Luôn tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa trong mọi cảnh, như thánh Tê-rê-sa viết: “Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến, lo sợ. Có Chúa ở cùng, ta không thiếu gì; một mình Chúa là đủ cho ta”.

Luôn nhận biết phẩm giá đích thực của mọi người, vì mọi người được Thiên Chúa yêu thương, được làm con cái Ngài.

Luôn sử dụng đúng đắn các thụ tạo, vì chúng được Thiên Chúa tạo dựng, cho chúng ta hưởng dùng mà tôn vinh Ngài.