Giáo Huấn 18: TC Là Cha Và Con Và Thánh Thần

print

GIÁO HUẤN 18/CN V MÙA CHAY/29.3.2020

Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần

* H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (C. 46).

T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Chúa Ba Ngôi.

 

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong thư 2 Cô-rin-tô (13, 13): “Chúc anh em được tràn đầy ân sủng của Chúa Kit-ô, đầy tình thương của Chúa Cha, và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần”.

* Lời Chúa mà các linh mục thường  đọc để cầu chúc khi khởi đầu Thánh lễ, cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi khi kể ra: Ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô; Tình thương của Chúa Cha; Ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần”. Tin mừng Thánh Gio-an cũng viết: “Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở trong cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết (Ga 1, 18). Chúa Giê-su cũng nói về Chúa Thánh Thần: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều…” (Ga 14, 26).

Lời Chúa còn dạy: Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi  mời gọi ta sống hiệp thông:

+ Một là hiệp thông với Thiên Chúa, vì vậy Hội Thánh dạy ta làm dấu Thánh giá “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” trước khi bắt đầu mọi việc, để tất cả đời sống của ta được hiệp thông, nghĩa là luôn tin tưởng, cậy trông và sống theo ý Chúa Ba Ngôi…

+ Hai là hiệp thông với nhau: Thiên Chúa duy nhất, nên Ba Ngôi luôn hiệp nhất, yêu thương nhau. Mẫu gương hiệp thông này mời gọi chúng ta sống tình anh em con cùng một Cha: luôn khiêm tốn, yêu thương, phục vụ, tránh xa mọi ý nghĩ, lời nói và hành động chia rẽ, ganh ghét, hận thù. Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình, cho họ đạo chúng ta được ơn hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.