Giáo Huấn 21: Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

print

Giáo Huấn 21/Cn Phục Sinh/12.4.2020

Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

 

H.  Con người được Thiên Chúa dựng nên thế nào? (C. 61).

T. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có khả năng nhận biết và yêu mến cách tự do Đấng tạo dựng nên mình.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Sáng thế (1, 26-27):

“Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Chúng ta…để con người làm bá chủ tất cả mặt đất…”.

* Lời Chúa cho ta thấy:  1. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài”, vì chỉ có con người “được ban khả năng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa”, nhờ đó, chúng ta được nên con cái của Ngài, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

  1. Thiên Chúa sáng tạo con người có hồn xác: Linh hồn thiêng liêng được chính Thiên Chúa tạo dựng, chứ không do cha mẹ. Với linh hồn, con người là hình ảnh Thiên Chúa cách đặc biệt. Linh hồn không bao giờ chết; và sẽ hợp lại với thân xác khi sống lại ngày tận thế. Còn Thân xác thuộc vật chất, nhưng được linh hồn làm cho sinh động. “Ta phải coi thân xác là tốt đẹp, được tôn trọng cách xứng hợp, vì thân xác cũng do Thiên Chúa tạo dựng ban đầu, và sẽ được sống lại ngày sau”.
  2. “Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”, để trong đời sống hôn nhân-gia đình, họ thành “bạn” trợ giúp nhau, thành “cha mẹ”, cộng tác với Thiên Chúa sinh dưỡng con cái.
  3. Thiên Chúa còn ban cho con người những đặc ân, là được sống như con cái Thiên Chúa, luôn làm chủ chính mình và các tạo vật khác, không phải đau khổ, không phải chết.

Chúng ta hãy chúc tụng hồng ân tạo dựng của Chúa: “Thật con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ? Cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy!”.