Giáo Huấn 21: Tội Lỗi

print

Giáo Huấn 21: Tội Lỗi

H. Tội là gì ?

T. Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn trái với luật Chúa dạy, là xúc phạm đến TC, làm hại chính mình và người khác.

***

Lời Chúa: “Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự dối mình và sự thật không có trong ta…”[i].

Lời Chúa cho thấy: Ai trong chúng ta cũng có tội. Tội trọng là khi phạm một lỗi nặng, với đầy đủ sự ý thức, và sự cố tình. Tội nhẹ là khi vi phạm luật luân lý trong điều nhẹ, hay lỗi điều nặng nhưng không hoàn toàn hiểu biết hay ưng thuận.

Có các tội trong lời nói như chửi thề nói tục, nguyền rủa, nói hành nói dối; có các tội trong ước muốn như “ước muốn vợ chồng, của cải người khác”; hoặc các tội trong việc làm, như thư Ga-la-ta kể ra các tội, được gọi là những việc làm của xác thịt, nghịch lại với những “hoa trái của Thánh thần”, đó là: Dâm bôn, ô uế, phóng đãng; thờ quấy, phù phép; hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận; tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị; say sưa…” [ii].

Tội gây nên những hậu quả, những hình phạt khi ta xa lìa hoặc chối bỏ Thiên Chúa.

Thế nhưng, Lời Chúa cũng cho thấy: Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót đối với những kẻ tội lỗi; tội lỗi không thể làm tan vỡ chương trình tình thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để đón nhận lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa, những kẻ tội lỗi cần góp phần của mình, là phải biết thú nhận tội lỗi, phải hoán cải.

Muốn hoán cải, trước nhất, kẻ có tội phải ý thức rõ về tội lỗi của mình. Ta chỉ có được sự ý thức này nhờ ơn Chúa giúp, qua sự soi dẫn của Lời Chúa và Thánh Thần: ơn Chúa vừa giúp lương tâm ta nhận biết chân lý, nhận ra những tội lỗi của mình, vừa giúp lòng ta tin chắc mình sẽ được ơn Chúa thứ tha, cứu chuộc.

[i] 1 Ga 1, 8-9; Rôma 5, 20.

[ii] Galata 5, 19-21.