Giáo Huấn 22: Con Người Sa Ngã

print

GIÁO HUẤN 22/CN II PHỤC SINH/19.4.2020

Con Người Sa Ngã

 

* H. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào? (Câu 71).

T. Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hoà hợp với bản thân, với mọi người mọi vật, hướng chiều về tội lỗi, phải đau khổ và phải chết.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Sáng thế (3, 17-19):

 “Chúa phán: Vì ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi…và là bụi đất, ngươi sẽ trở về với bụi đất”.

* Lời Chúa cho thấy nguyên nhân sinh ra sự xấu, sự dữ là do con người đã “phạm tội”, đã nghe theo ma quỷ cám dỗ, thay vì dùng tự do Chúa ban để ‘tự nguyện’ vâng theo Chúa. Nguyên tổ đã quên mất thân phận mình chỉ là tạo vật, phải luôn  tuỳ thuộc vào Đấng tạo thành, nên đã làm theo ý riêng, đã ăn trái nghịch lại lệnh Chúa cấm. Gây nên tội nguyên tổ:

– làm con người mất ân nghĩa với Thiên Chúa, nên sợ hãi, chạy trốn Thiên Chúa.

– làm con người mất hài hòa với chính mình: nên linh hồn không điều khiển thân xác được nữa, khiến ta dễ nghiêng chiều về đàng tội.

– làm mất sự hài hòa với nhau: nên ông A-đam  đổ lỗi cho bà E-và, Ca-in ghen tức giết chết A-bi-lê (St 4, 3-15)

– Và vì họ đã phản nghịch Đấng Tạo Hóa, nên mọi tạo vật khác cũng  không hài hòa với họ nữa, bởi vậy: “Đất đai sinh gai góc”.

– Cuối cùng, vì đã mất hài hòa với mình, với các tạo vật, với Thiên Chúa, nên con người đã mất hạnh phúc: phải đau khổ, và phải chết: “Là bụi đất, ngươi sẽ trở về bụi đất!”.

Xin Chúa cho chúng con ý thức thân phận ‘con cháu A-đam E-và yếu đuối’ của chúng con, để luôn vững tin vào ơn Chúa trợ giúp chúng con vượt qua mọi yếu hèn tội lỗi !