Giáo Huấn 24: Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa

print

GIÁO HUẤN 24/CN IV PHỤC SINH/3.5.2020

CHÚA GIÊSU KITÔ,

CON MỘT THIÊN CHÚA.

* H. Chúng ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giê-su Ki-tô? (C. 74).

T. Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.

 

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Phúc âm Mát-thêu (16, 15).

“Đức Giêsu hỏi các môn đệ: anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa:“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

* Lời Chúa mời gọi ta tuyên xưng 3 điều:

1/Đức Giê-su là Đấng Ki-tô: “Giê-su”có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Vì vậy, các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng câu: “Nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con”– Còn “Ki-tô” có nghĩa là “được xức dầu”, vì theo truyền thống Thánh kinh, những người được chọn làm tư tế, ngôn sứ, làm vua, đều được xức dầu nhân danh Thiên Chúa.

2/ Đức Giêsu là “Con Một Thiên Chúa”: khi Đức Giêsu chịu Phép rửa và Hiển dung, Chúa Cha đã long trọng tuyên bố “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mt 3, 17; 17, 15). Khi thầy thượng tế hỏi: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không?” Đức Giêsu xác quyết: “Phải, chính thế!” (Mc 14,61).

3/ Đức Giêsu là Chúa: các sách Tin mừng thường gọi Đức Giê-su là “Chúa”, để tuyên xưng uy quyền tối cao và thần linh của Người. Ước gì chúng ta có thể chung tâm tình với một bạn trẻ: “Tôi muốn la to lên với các bạn rằng: cả trong những cam go, những đêm tối và những tan nát, Đức Giê-su vẫn luôn có mặt, và vì thế, thật đáng bõ công, dù có phải tan nát tâm hồn vì Ngài ! Tôi có thể nói rằng: tôi không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn là có thể nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa là sức mạnh duy nhất, là tình yêu duy nhất của con (Những Vị Thánh của năm 2000”/D.Ange).