Giáo Huấn 28: Tại sao Giáo Hội không chỉ quan tâm đến cá nhân, mà còn quan tâm đến cả cộng đồng ?

print

GIÁO HUẤN 28

28

 

* H. Tại sao Giáo Hội không chỉ quan tâm đến cá nhân, mà còn quan tâm đến cả cộng đồng ? [i]

T. Vì từ trong lòng mẹ, mỗi người đã phải hiệp thông với người khác; và chỉ hạnh phúc khi có tương quan tốt đẹp với những người khác.

* Lời Chúa :  “Con người ở một mình thì không tốt !” [ii].

* Giáo huấn GH :

Mỗi mạng người đều quan trọng dưới ánh mắt Thiên Chúa. Mỗi người là một độc đáo không thể thay thế, vì đã được chính Thiên Chúa muốn, yêu thương, và gọi tên [iii] !

Tuy nhiên, ngay từ trong lòng mẹ, mỗi người đã cần phải hiệp thông với người khác, cụ thể là với mẹ cha. Ta chỉ được hạnh phúc khi có những tương giao tốt đẹp với người khác. Do đó, Thiên Chúa sáng tạo đã phán : “…Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng” [iv]. Như vậy, Thiên Chúa cũng quan tâm cả đến việc phát triển của mỗi người trong cộng đồng, mà họ được mời gọi tham gia xây dựng, bằng nhiều cách thế khác nhau, với những khả năng khác nhau mà Thiên Chúa đã phú bẩm.

Thế nhưng, xã hội không bao giờ được coi con người như phương tiện chỉ để đạt mục đích cho xã hội.

Thực ra, một số xã hội nền tảng như gia đình hoặc đất nước, đều cần thiết và cũng phù hợp với bản tính con người [v], vì thế, mỗi người có bổn phận góp phần xây dựng và thăng tiến, dựa trên Giáo huấn xã hội của Giáo Hội. 

[i] x. DOCAT, c. 26.

[ii] St 2, 18.

[iii] x. Is. 49, 1.

[iv] St 2,18.

[v] ĐTC Bênêđictô XVI. x. YOUCAT s. 322.