Giáo Huấn 30: Hội Thánh Là Mẹ Và Thầy

print

Giáo Huấn 30: Hội Thánh Là Mẹ Và Thầy

H. Vì sao gọi Hội Thánh là Mẹ và là Thầy?

T. Gọi Hội Thánh là Mẹ và là Thầy, vì Hội Thánh sinh thành, dưỡng dục các tín hữu chúng ta trong đời sống đức tin.

***

Lời Chúa trong Tin Mừng Mát-thêu:“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”[i].

Lời Chúa cho thấy: Chúa Giê-su đã trao quyền và trách nhiệm cho Hội Thánh dạy dỗ muôn dân thành môn đệ Chúa. Hội Thánh đã thực hiện quyền và trách nhiệm Chúa trao như “Mẹ và Thầy”:

  1. Như người mẹ:

Hội Thánh nâng đỡ, chăm sóc đời sống Ki-tô-hữu bằng cách: – Một là sinh ra ta qua bí tích Thánh Tẩy; – Hai là chữa trị tâm hồn ta, thông truyền cho ta lòng tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích hòa giải; – Ba là nuôi sống ta bằng lương thực Lời Chúa và Thánh Thể qua Phụng vụ mỗi ngày.

  1. Như người thầy:

HT hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta sống đời Ki-tô-hữu bằng cách:

+ Một là Hội Thánh nêu lên những tấm gương thánh thiện nơi đời sống của những Ki-tô-hữu gương mẫu, của các Thánh, nhất là của Thánh mẫu Maria.

+ Hai là Hội Thánh thực thi “Quyền Giáo huấn”: bằng việc giảng dạy giáo lý từ ‘Mười Điều răn ĐCT’, từ kinh Tin kính và kinh Lạy Cha.

Hội Thánh còn công bố các nguyên tắc luân lý liên quan đến đời sống con người (như trật tự xã hội, hay phẩm giá con người)…Hội Thánh cũng có quyền phán quyết, là xác định một hành động là đúng hay sai, được làm hay không được làm, vd. Hội thánh cấm không được phá thai…Cụ thể, Hội Thánh có năm Điều Răn, mà chúng ta sẽ học vào Chúa Nhật tuần tới. 

[i] Mt 28, 17-18.