Giáo Huấn 35:  Điều Răn I (3): Sống Đức Mến.

print

Giáo Huấn 35:  Điều Răn I (3): Sống Đức Mến.

H. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, cùng vâng theo thánh ý Ngài, để đáp lại tình Ngài thương ta.

***

Lời Chúa: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em”[i]

Lời Chúa mời gọi ta sống Đức mến: Khi tin Thiên Chúa yêu thương mình, con người phải đáp trả tình yêu ấy bằng một tình yêu chân thành. Vì vậy, Điều Răn thứ nhất dạy:

  • Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
  • Phải yêu thương toàn thể thụ tạo ‘vì Chúa và cho Chúa’, vd. biết dùng của cải để lo việc tôn thờ Chúa, giúp đỡ người khác vì họ cũng là con cái Chúa[ii].
  • Phải tránh phạm những tội nghịch với tình yêu Thiên Chúa, nghịch với Đức Mến, đó là.
  1. Tội lãnh đạm: xem thường, không quan tâm hay không biết đến đến tình yêu của Thiên Chúa.
  2. Tội vong ân: quên lãng, hay từ chối tình yêu Thiên Chúa, từ chối đáp lại bằng tình yêu của mình.
  3. Tội nguội lạnh: là chểnh mảng đáp lại tình yêu Thiên Chúa, hoặc từ chối dấn thân trong đức mến Chúa yêu người.
  4. Tội lười biếng: làm biếng trong việc thiêng liêng, có thể đưa đến tội từ khước và khinh chê những lợi ích thiêng liêng.
  5. Tội oán ghét Thiên Chúa: chống lại Thiên Chúa vì cho rằng Ngài không tốt lành; hoặc chối từ Thiên Chúa vì Ngài cấm phạm tội và vì Ngài thường trừng trị con người bằng các hình phạt.

Chúng ta hãy sốt sắng lặp lại lời kinh Đức mến: Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự…

[i] Đnl 6, 4-5.

57

[ii] x. Đnl 6, 4 – 5.