Giáo Huấn 40: Hội Thánh Duy Nhất

print

GIÁO HUẤN 40/CN XXI TN/23.8.2020

Hội Thánh Duy Nhất

* H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất? (Câu 152)

T. Vì Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi; có Đấng sáng lập là Chúa Ki-tô; có Chúa Thánh Thần hợp nhất các tín hữu với Chúa Kitô; có một đức tin, một đức cậy, một đức mến, một đời sống bí tích và có một sự kế nhiệm tông truyền duy nhất.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Ê-phê-sô (4, 4):

 “Chỉ có một thân thể, một Thánh Thần,…một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một Phép Rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người”.

* Hội thánh duy nhất:

Vì Hội thánh được sinh ra từ ý định của Chúa Ba Ngôi vẫn hằng hiệp nhất cùng nhau (GH 4).

Vì Hội thánh được sáng lập do Chúa Giê-su: “Người đã dùng Thập giá để tái lập sự hiệp nhất mọi người thành một dân tộc và một thân thể” (MV 78).

– Vì Hội thánh được Chúa Thánh Thần tác động, để “Tất cả được liên kết mật thiết trong Chúa Ki-tô” (HN 2).

– Vì Hội thánh cũng có chung một niềm tin, cậy, mến; cùng chung những việc thờ phượng Thiên Chúa; và cùng được xây dựng trên nền tảng là các Tông đồ…

Chúng ta hãy hiệp ý với lời cầu của Chúa Giê-su: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 20-21).

Ý thức tình hiệp thông duy nhất này của Hội Thánh, Cha thánh Khoan, 2 thầy Hiếu và Thành  đã cùng nhau hát 3 lần Al-lê-lu-i-a trước lúc chịu xử…Để mãi mãi các ngài sẽ được hiệp thông nơi quê Trời vinh phúc với Chúa Ba Ngôi và các Thánh.