Giáo Huấn 41: Hội Thánh Thánh Thiện

print

GIÁO HUẤN 41/CN XXII TN/30.8.2020

HỘI THÁNH THÁNH THIỆN

* H. Vì sao Hội Thánh có đặc tính thánh thiện ? (Câu 155)

T. Vì Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh; được Đức Kitô thánh hóa và làm cho có khả năng thánh hóa; được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Êphêsô (4, 23):

“Hãy để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em, và hãy mặc lấy con người mới…để anh em thật sự sống công chính và thánh thiện”.

* Hội thánh thánh thiện:

– Vì Hội thánh được sinh ra từ ý muốn của Chúa Cha, Đấng vô cùng thánh thiện.

– Vì Hội thánh “được Chúa Ki-tô, Đấng Thánh duy nhất, yêu thương, và đã hiến thân để thánh hóa Hội thánh”(GH 39).

– Vì Hội thánh luôn được Chúa Thánh Thần đổi mới và ban dồi dào những phương tiện nên thánh: là Lời Chúa, các bí tích, các nhân đức, lòng hy sinh phục vụ.

– Vì tuy Hội thánh có cả những tội nhân, nhưng vẫn luôn chiếu tỏa sự thánh thiện nơi các vị thánh, nhất là nơi Mẹ Ma-ri-a, mẫu gương “toàn thiện” của Hội thánh.

Vì vậy, mỗi Ki-tô hữu phải phấn đấu để nên thánh: họ phải luôn khiêm tốn nhận mình có tội, để biết vui nhận ơn tha thứ; họ phải nỗ lực không ngừng để hết lòng mến Chúa yêu người. Như lời nói thật cảm động của thánh Si-mon Hòa: “Cha yêu thương mẹ các con và các con vô vàn, nhưng cha phải yêu Chúa trên hết. Vì vậy các con hãy ở lại, vâng lời mẹ và yêu thương nhau. Hãy sẵn lòng để cha hiến dâng mạng sống cho Chúa. Gia đình mình sẽ gặp lại nhau trên Thiên đàng…”.