Giáo Huấn 46: Các Thánh Thông Công

print

GIÁO HUẤN 46/CN XXVII TN/4.10.2020

  1. Các Thánh Thông Công

* H. Ngoài các tín hữu ở trần gian, Hội thánh còn có những ai? Và các tín hữu hiệp thông với nhau thế nào? (Câu 180)

T. Ngoài các tín hữu ở trần gian, còn có các tín hữu đã qua đời, đang được thanh luyện hay đang hưởng vinh quang Thiên Chúa. Các tín hữu cùng hiệp thông trong Chúa Ki-tô và chia sẻ mọi ơn lành cho nhau. Đây là mầu nhiệm các thánh thông công.

* Giáo huấn này dựa trên Thánh thư gửi tín hữu Ê-phê-sô (4, 16):

 “Người làm cho toàn thân lớn lên, và được xây dựng trong tình bác ái”.

* Sự hiệp thông trong Hội thánh rất sâu xa và nhiệm mầu:

  1. Hiệp thông giữa các tín hữu của Hội thánh nơi trần gian:

– Hiệp thông trong đức tin: chung niềm tin vào Thiên Chúa.

– Hiệp thông trong đức ái, bằng việc chia sẻ cho nhau:  + Những của cải vật chất (Cv 4, 34). + Những của cải thiêng liêng như: ơn Chúa, công phúc, lời cầu nguyện, tình thương (Rm 14, 7), sự liên đới: sự thánh thiện hay tội lỗi của mỗi người đều ảnh hưởng đến cả cộng đoàn (1 Cr 12, 26-27).

– Hiệp thông nhờ các Bí tích: bí tích Thánh tẩy cho chúng ta nên con cái Chúa, nên anh em với nhau. Bí tích Thánh Thể cho ta hiệp thông trọn vẹn với Chúa Ki-tô, và nên một với nhau (1 Cr 10, 17).

  1. Hiệp thông với Hội Thánh trên Trời: Với Mẹ Maria, thánh cả Giu-se, các Thánh, để noi gương, để xin các Ngài cầu bầu.
  2. Hiệp thông với các linh hồn trong Luyện ngục: Bằng làm các việc lãnh ân xá, bác ái, hy sinh hãm mình, dâng Thánh Lễ…để chuyển thông công phúc, giúp các linh hồn được sớm hưởng hạnh phúc Thiên đàng (x. Mcb 12, 45-46). Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ được hưởng nhờ lời các Ngài chuyển cầu khi các Ngài về Quê trời.