Giáo Huấn 48: Tôi Tin Phép Tha Tội

print

Giáo Huấn 48/CN XXIX TN/18.10.2020

Tôi Tin Phép Tha Tội

* H. Chúng ta được tha tội qua những bí tích nào? (Câu 190).

T. Chúng ta được tha tội qua hai bí tích này:

– Một là Bí tích Rửa Tội, tha tội tổ tông và các tội riêng;

– Hai là Bí tích Thống Hối, tha các tội riêng chúng ta đã phạm sau khi được rửa tội.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh Gio-an (20, 23):

 “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”.

* Qua Tông đồ Phê-rô, Hội Thánh đã nhận chìa khóa Nước Trời” (Mt, 16, 19) để ban ơn tha tội, nhờ máu Đức Ki-tô và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Vì thế, không có tội nào quá nặng đến độ Hội thánh không thể tha thứ được: “Dù có ai gian ác và xấu xa đến đâu…vẫn có thể tin chắc được tha thứ, miễn là có lòng chân thành sám hối” (Giáo lý Rô-ma).

Chúa Ki-tô, Đấng đã chết cho mọi người, muốn rằng: trong Hội thánh của Ngài, các cửa của ơn tha thứ phải luôn rộng mở cho bất cứ ai ăn năn trở lại (x. Mt 18, 21-22).

Với quyền uy của lòng thương xót, Ngài dịu dàng và không bao giờ gây thất vọng, nhưng luôn có sức phục hồi niềm vui của chúng ta. Chúng ta đừng chạy trốn Lòng thương xót Ngài! Cho dù tâm hồn chúng ta có ra nông nỗi nào đi chăng nữa! chúng ta đừng bao giờ ngã lòng. Chúng ta đừng để sự gì khác thúc đẩy chúng ta, hơn là sự sống, là  Lòng thương xót của Ngài, một sự sống vẫn thúc bách chúng ta tiến bước…để quyết tâm đứng dậy, trở về cùng Cha!” x. “Niềm Vui Tin Mừng”, s. 3.

Chúng  ta hãy cảm tạ Chúa và hãy năng đến với bí tích Sám hối, theo gương các Thánh tử đạo Việt nam: dù trong cảnh tù ngục, trước khi lãnh phúc tử đạo, các ngài luôn tìm cách gặp linh mục, để được lãnh nhận bí tích Hòa giải.