Giáo Huấn 49 – Điều Răn Thứ Chín (1): Thanh Khiết Tâm Hồn

print

Giáo Huấn 49 – Điều Răn Thứ Chín (1): Thanh Khiết Tâm Hồn

H. Điều răn thứ chín dạy chúng ta sự gì ?

T. Điều răn thứ chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn.

Lời Chúa: “Khi ấy, Chúa Giê-su nói: Thầy bảo anh em: ‘Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì ngoại tình trong lòng với người ấy rồi’”[i].

Lời Chúa cho thấy: Điều Răn thứ chín, “Chớ muốn vợ chồng người”, dạy ta đừng chiều theo những ý tưởng ham muốn, cũng gọi là dục vọng của xác thịt, đó là những điều mà Thánh Phao-lô gọi là “dâm bôn, ô uế, phóng đãng”[ii]. Điều răn thứ chín muốn diệt trừ tận căn tội tà dâm, vì thèm muốn chiếm đoạt tình yêu của người khác, ước muốn chiếm đoạt vợ hoặc chồng của người khác, là một hành động ích kỷ, phá hoại hạnh phúc và xâm phạm quyền lợi của người khác.

Để giữ lòng ta khỏi những ham muốn bất chính này, trước nhất mỗi người phải biết thanh luyện tâm hồn (trái tim):

Có hai lý do khiến chúng ta phải thanh luyện tâm hồn:

1/ Một là vì tâm hồn là trung tâm của đời sống luân lý, như lời Chúa nói: “từ trong lòng (tâm hồn) phát xuất những ý định gian tà…những tội ngoại tình và tà dâm”[iii] mà Điều răn thứ sáu tuyên cấm.

2/ Hai là vì Chúa Ki-tô đã công bố “Phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”, nghĩa là họ sẽ được thấy tận mắt, được gần gũi và được nên giống Thiên Chúa (“Gần đèn thì sáng”); ngay từ bây giờ, người có lòng trong sạch sẽ được hạnh phúc, vì họ biết nhìn mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa, nhờ đó họ sẽ nhìn nhận mọi người là anh em, là hình ảnh của Thiên Chúa, và họ còn biết nhận ra để trân trọng giá trị cao quí của thân xác của mình, cũng như của mọi người, là đền thờ đẹp đẽ của Chúa Thánh Thần.

 Hãy noi gương thánh trẻ Maria Gôretti (1890-1902): liều chết để bảo vệ tâm hồn thanh khiết.                                                   

[i] Mt 5, 27-28.

[ii] Galata 5, 19.

[iii] Mt 15, 19.