Giáo Huấn 51: Phán Xét Riêng

print

Giáo Huấn 51/CN XXXII TN/8.11.2020

Phán Xét Riêng

* H.  Phán xét riêng là gì ? (Câu 196).

T. Là cuộc phán xét ngay sau khi chết, tùy theo đức tin và các việc làm, mà được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hoặc vào luyện ngục.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh Lu-ca (23, 43):

“Hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên đàng”.

* Cái chết chấm dứt thời gian đón nhận hay chối bỏ ân sủng của Chúa, được biểu lộ trong Chúa Ki-tô (x. 2 Tm 1, 9-10).

Khi đề cập đến phán xét, Tân ước nhiều lần khẳng định có sự thưởng phạt tức khắc ngay sau khi chết, tùy theo công việc và đức tin của mỗi người:

. Dụ ngôn về người nghèo khó La-da-rô (x. Lc 16, 22) cho thấy: La-da-rô thì được ở trong lòng Áp-ra-ham, con kẻ giàu có thì ở dưới chốn khổ hình.

. Lời Chúa Ki-tô trên thập giá thì nói rõ với người trộm lành “Hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên đàng”(x.Lc 23, 43).

. Nhiều đoạn khác của Tân ước nói đến số phận rất khác nhau của từng người: hoặc được ở bên Chúa, như thánh Phao-lô viết: “Chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (x. 2 Cr 5, 8; Pl 1, 23; Dt 9, 27;12, 23); hoặc bị thiệt cả mạng sống, như Phúc âm ghi lại:“Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mạng sống mình, thì nào có lợi gì ? (x. Mt 16, 26).

Các thánh tử đạo Việt Nam luôn tin vào cuộc sống vĩnh phúc sau cuộc phán xét riêng: Cha Bô-na Hương (1824 –1852) viết thư cho cha mẹ rằng: “Cha mẹ đừng buồn khi hay tin con bị bắt giam và đổ máu vì Đức Ki-tô. Cha mẹ hãy vui mừng vì con được phúc trọng ấy… sẽ có ngày cha mẹ và con đoàn tụ trên Thiên Đàng”.