Giao Lưu Bóng Đá: Hạt Cần Thơ & Hạt Đại Hải

print

BÓNG ĐÁ Ý NGHĨA TÌNH THÂN

09/11/2022

 

Cần Thơ Đại Hải giao lưu

Bóng đá ý nghĩa “phục thù” năm xưa

Đại Hải thắng Cần Thơ thua

Hôm nay ngược lại là vừa lòng nhau.

 

Khởi đầu chụp hình gửi trao

Tinh thần hiệp nhất món quà từ Cha

Quản Hạt Cần Thơ chúng ta

Hiện diện khích lệ cả nhà cùng vui.

 

Quang Mạng quyết chí chẳng lùi

Việt vị đứng đó niềm vui ghi bàn

Cả đội chấp nhận chẳng màng

Vì ngài đặc biệt thẳng hàng đá vô.

 

Bóng đá cần chút điểm tô

Tinh thần đồng đội “đẩy xô” chút mà

Quý Cha quý Thầy thiết tha

Cố gắng hết sức miễn là an vui.

 

Bóng đá hạnh phúc nụ cười

“Hiệp ba” no thỏa người người chúc nhau

Cạn ly hạnh phúc dường bao

Tinh thần phấn khởi đại trào thành công.

 

Mọi người cảm thấy thong dong

Vui mừng hy vọng đợi trông ơn lành

Ba Ngôi hiện sủng đồng hành

Ban cho tất cả đường lành bình an.

 

Bóng đá thể thao huy hoàng

Chúng ta tiếp tục tình càng đậm sâu

Cần Thơ Đại Hải khởi đầu

Các Hạt tiếp tục chẳng lâu đồng hành.

 

Bảy Hạt quy tụ khởi tranh

Tinh thần hiệp nhất chung quanh Cha hiền

Anh em ở khắp “mọi miền”

Tạo thành ngày hội lưu truyền mai sau.

 

Lm. Biển Xanh.