Giáo Lý 3 Phút (Giáo Lý Dự Tòng): Bài 1

print

GIÁO LÝ 3 PHÚT

Soạn giả : Lm. Ant. Nguyễn văn Đầy.

Đt. 0915 653 609.

 

GIÁO LÝ 3 PHÚT

Bài 1 .

Chào các bạn ! chương trình giáo lý Công giáo 3 phút hân hạnh ra mắt quí bạn ! nhằm mục đích trÌnh bày giáo lý một cách ngắn gọn và dễ hiều giúp các bạn dự tòng nắm bắt được những điểm căn bản cúa giáo lý Công giáo !

Chúng ta bắt đầu học bài giáo lý đầu tiên !

Bài này rất, rất quan trọng !

Quan trọng đến nổi nếu bạn không trả lời được nhưng câu hỏi đầu tiên này  thì những bài giáo lý tiếp theo không có ý nghĩa gì cả !

Vậy câu hỏi gì mà quan trọng đến  thế ?

Đó là câu hỏi :

  • Thiên Chúa ra làm sao ?
  • Thiên Chúa như thế nào ?
  • Bạn đã nhìn thấy Thiên Chúa chưa ?

Làm sao bạn dám xác quyết có Thiên Chúa ?

Đó là những vấn nạn,  bạn rất muốn biết  phải không ?

Tôi sẽ giúp bạn trả lời những vấn nạn trên một cách lô-gíc ( hợp lý nhất ) mà mọi người đều phải công nhận.

Trước tiên tôi xin trả lời câu hỏi :

 Bạn có thấy Thiên Chúa chưa ?

Tôi xin trả lời ngay :” Thấy cho chết “ nghĩa là  tôi chưa từng thấy Thiên Chúa !

Nhưng tôi xin xác quyết với bạn 100% là CÓ THIÊN CHÚA.

Mời bạn tiếp tục học bài kế tiếp sẽ rõ !

Chào các bạn !