Giáo Lý 3 Phút (Giáo Lý Dự Tòng): Bài 3

print

Bài 3 :

 Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút.

Chủ đề : Tìm hiểu về Thiên Chúa

Bạn và tôi đã xác đinh CÓ THIÊN CHÚA

Vấn nạn thứ 2 : Thiên Chúa như thế nào ?

Trước khi đi vào câu trả lời chính thức tôi xin được trình bày cho bạn xem 3 món đồ vật

Thứ nhất là cuốn sách

Thứ hai là chiếc đồng hồ đeo tay

Thứ ba là chiếc Iphone.

Tôi xin đưa ra 3 nhận xét sau đây :

Tôi không thấy người làm ra quyển sách nhưng tôi biết chắc có người làm ra nó ! Nhưng khi so sánh với người làm ra chiêc đồng hồ tôi sẽ đi đến  phán quyết người làm ra cuốn sách này chắc chắn không thông minh và trí tuệ bằng người làm ra chiếc đồng hồ và người làm ra chiếc đồng hồ kém trí tuệ hơn người làm ra chiếc Iphon –Tôi đi đến kết luận:  sản phẩm làm ra càng tinh vi khéo léo bao nhiêu thì người làm ra nó càng có trí tuệ và thông minh bấy nhiêu !

Bạn có biết quả địa cầu của chúng ta không đứng một chỗ mà nó dâng xoay và đang đi – xoay với tốc độ 300.000km/ giây vá nó đang  đi theo một quỷ đạo bất di bất dịch quanh mặt trời một chu kỳ là 365 ngày – nó đã xoay vầng luân chuyển như vầy hằng triệu triệu năm rồi! mà không nghiêng lệch tí nào ! Nếu nó trịch ra quỷ đạo gần mặt trời thì địa cầu chúng ta sẽ bị cháy rụi mà nó trịch xa mặt trời thì địa cầu sẽ bị đóng băng. Nó vẫn vận chuyển như vậy hằng triệu nằm rồi đấy bạn ! thật là tuyệt diệu ! con người không ai có thể làm được chuyện này!  ai tạo ra nó ! ai làm cho nó xoay chuyển ! Thiên Chúa đấy bạn

Kết luận

Tuy không thấy Thiên Chúa nhưng tôi tin chắc chắn CÓ THIÊN CHÚA.

Tôi còn biết chắc chắn : Ngài là Đấng trí tuệ tuyệt vời – tuyệt vời trên cả tuyệt vời.

Vấn nạn mới đặt ra cho chúng ta bài học tiếp theo là:

 Thiên Chúa ra làm sao ?

 Mời bạn tiếp tục học bài kế tiếp ! chào bạn!

 

……÷……