Giáo Lý 3 Phút (Giáo Lý Dự Tòng): Bài 6

print

Bài 6

Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút.

Chủ đề : Tìm hiểu về Đạo Thiên Chúa?

Câu hỏi dành cho bạn hôm nay là

Đạo Thiên Chúa là đạo nào ?

Tôi xin thưa với bạn một cách ngắn gọn và dễ vô cùng – Đó là đạo tôn thờ Thiên Chúa

Chính xác :

 Đạo phật thì tôn thờ Đức Phật

Đạo Cao đài thì tôn thờ Đức Cao Đài

 Đạo Thiên Chúa thì tôn thờ Thiên Chúa.

Nhưng có người nói với bạn:

 Đạo Thiên Chúa còn gọi là Kyto giáo nghĩa là làm sao ?

Vâng! xin thưa : Đạo Thiên Chúa thì tôn thờ Thiên Chúa – nhưng Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người có tên là Giesu còn gọi là Đức Kyto. Ngài đã truyền dạy  đạo lý từ trời xuống cho nhân loại. Do đó lấy tên Ngài mà đặt  cho  đạo Thiên Chúa nên gọi là  Kyto giáo cũng được không có gì sai cả bạn nhé !

Còn tại sao gọi là Đạo Công giáo bởi vì đạo này có tính  phổ quát : Công là chung – Giáo là đạo – nghĩa là đạo dành cho mọi người,  mọi dân tộc, thời đại, mọi ngôn ngữ không loại trừ ai chỉ đơn giản có thế thôi bạn ạ.

Có lẽ một trong những câu hỏi tôi và bạn muốn đặt ra ngay bây giờ trước khi đi tiếp bài mới là : GIỮ ĐẠO THIÊN CHÚA THÌ TÔI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI ÍCH GÌ ?

Tôi sẽ trình bày rõ ràng cho bạn về vấn đề này

– xin mời bạn xem bài tiếp theo

– xin chào và hẹn gặp bạn bài sau.