Giáo Lý 5 Phút GPCT 2019: Giáo Huấn 3 & 4 (Có Giải Thích)

print

GIÁO HUẤN SỐ 3 : TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

H.Tự do là gì? (376)

T. Tự do là khả năng Thiên Chúa ban cho con người, để họ có thể cân nhắc, chọn lựa, quyết định, và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.

Giải Thích

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Đừng lợi dụng tự do để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến phục vụ lẫn nhau”. Tự do đích thực không phải là muốn nói gì thì nói hay làm gì thì làm… Nhưng là khả năng Chúa ban, để ta có thể nói hoặc làm theo những ý nghĩ và ý muốn của lý trí và ý chí, mà Thiên Chúa đã phú bẩm, nhờ đó ta có thể có những sáng kiến và làm chủ các hành vi của mình.

Vì vậy, chỉ có tự do đích thực khi ta biết phục vụ nhau trong những điều công bằng và tốt lành. Trái lại, khi không theo ý Chúa mà chọn điều ác, ta đã trở nên nô lệ tội lỗi .

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang đã đạt tới mức tự do hoàn hảo, khi chính Ngài tự nguyện chịu chết vì đạo. Ngài nói: “Tôi nhất định theo Đức cha Hê-mô-sin-la, các quan bắt ngài, ắt chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo, mất đầu còn chân sợ gì!”.

GIÁO HUẤN SỐ 4: TRÁCH NHIỆM LUÂN LÝ

H. Chúng ta dựa vào đâu mà biết được một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ? (383)

T. Dựa vào ba điểm này:

– Một là điều chúng ta chọn tốt hay xấu.

– Hai là mục đích chúng ta nhắm tốt hay xấu.

– Ba là hoàn cảnh làm cho hành vi thành tốt hay xấu, nặng hay

nhẹ hơn.

Giải Thích

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm…” Vì có tự do, nên khi hành động với sự lựa chọn theo lương tâm phán đoán, con người được coi là cha đẻ của các việc mình làm, nên phải chịu trách nhiệm, nghĩa là sẽ được xét ghi công hay bị kết tội vì những hành vi ấy. Sẽ sai lầm khi ta chỉ xét dựa theo ý hướng hoặc hoàn cảnh, vì có những hành vi luôn là xấu, như lộng ngôn, giết người, ngoại tình… Không được phép làm các việc xấu ấy, dù để đạt được một điều tốt ! Như không được trộm cắp của người giàu để giúp đỡ người nghèo khó!