Giáo Xứ Cà Mau Mừng Lễ Các Thánh TĐVN & Ngày Thế Giới Người Nghèo.          

print

Giáo Xứ Cà Mau Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  

Và Ngày Thế Giới Người Nghèo.  

–  Hội đồng Mục vụ Giáo xứ  được Cha Phó Phêrô Phạm Minh Giang  giúp Tĩnh tâm  để mừng Lễ   Các Thánh Tử đạo Việt Nam  Quan Thầy.

–  Quý Cha, quý Sơ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Giáo lý viên, Nhóm Bếp cơm Nhân  ái và Ban Bác ái tổ chức Bửa cơm Huynh Đệ và phát Gạo  cho trên 200 gia đình  Nghèo, khuyết tật, neo đơn nhân ngày Thế giới Người nghèo năm 2023.

Gx Cà Mau