Giáo Xứ Khánh Minh Mừng cha Chánh Xứ Tiên Khởi Phêrô Nguyễn Chí Hùng

print

Giáo Xứ Khánh Minh Mừng cha Chánh Xứ Tiên Khởi Phêrô Nguyễn Chí Hùng

Thực hiện Sắc Lệnh Bổ nhiệm của Đức Cha Stêphanô, sáng ngày 14 tháng 07 năm 2020, Cha Phêrô Nguyễn Chí Hùng rời khói Số 6 La Cua đến làm Tân Chánh xứ Khánh Minh, khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

Vào năm 2005, Cha Phaolô Nguyễn văn Vinh đến liên hệ với Chính quyền và xin dâng lễ cho bà con giáo dân vào dịp Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh hằng năm. Sau đó Cha Đôminicô Châu Hoàng Ngọc tiếp tục chăm sóc. Năm 2014, Cha Phêrô Trịnh Quốc Việt làm Cha Chánh xứ Số 6 La Cua và phụ trách thêm Giáo điểm này sau khi Chính quyền huyện cho phép mở điểm Tôn giáo tập trung. Vì không có nhà để đọc kinh dự Lễ, nên xin phép cất nhà tiền chế với sự hỗ trợ của Cha Quản hạt Phaolô Nguyễn văn Vinh.

Năm 2017, Cha Phêrô Nguyễn Chí Hùng thay cho Cha Phêrô Việt làm Chánh xứ Số 6 La Cua và lo cho giáo điểm này. Sau đó cùng với Cha Quản hạt trình Đức Cha xin thành lập giáo xứ mới tên KHÁNH MINH và gửi thủ tục cho Chính quyền.

Ngày 23 tháng 04 năm 2019, UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận cho Tòa Giám mục Cần thơ thành lập giáo xứ KHÁNH MINH, tại khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.Mặc dầu giáo xứ này nằm trong huyện U Minh, nhưng không thể đặt tên U Minh, vì trước đây có giáo xứ U Minh và giáo xứ Khánh Hưng (thuộc Huyện Trần Văn Thời) nên Gx được đặt tên là KHÁNH MINH.

Vì thế, cha Phêrô Nguyễn Chí Hùng chính là cha xứ đầu tiên của Gx Khánh Minh thuộc Huyện U Minh. Hiện nay trong toàn huyện U Minh chỉ có duy nhất một ngôi nhà thờ Công giáo Khánh Minh mà thôi.

Đến dự có quý Cha hạt Cà Mau, hạt Trà Lồng, hạt Cần Thơ, quý Cha khách giáo phận Long Xuyên và giáo phận Bà Rịa, quý Tu sĩ, Chủng sinh và khá đông giáo dân. Trong bài giảng Lễ, Cha Giuse Nguyễn văn Nam, nghĩa phụ Cha Tân Chánh xứ gợi lên tâm tình Tạ ơn và tích cực hăng say Loan báo Tin Mừng. 

Cuối Lễ, Cha Tân Chánh xứ tạ Ơn Chúa, cám ơn mọi thành phần  và ước mong cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Cha và cho giáo xứ vừa mới thành lập với số 350 giáo dân.

                                                                               MVTT/ Hạt Cà Mau