Giáo xứ Lộ 20 trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

print